[JS] Przypisanie nazwy do elementu


(look997) #1

Dlaczego to:

document.getElementById('ajdi').name='nazwa';

Nie przypisuje nazwy Name='nazwa'?


([alex]) #2

document.getElementById('ajdi').setAttribute('name','nazwa');


(look997) #3

A co z odczytem, bo też mam problem :?


([alex]) #4

getAttribute('name');


(Kubarek) #5

Sposób uniwersalny:

var attrName = document.createAttribute("name");

attrName.value = "Wartość atrybutu name";

document.getElementById('ajdi').attributes.setNamedItem(attrName);

:wink:


(look997) #6

Teraz chcę jeszcze zmienić nazwę tagu. Jak to robić?