[JS][SDK Mozilla] Dostęp do menu kontekstowego #urlbar w JS


(look997) #1

Jak dostać do menu kontekstowego #urlbar-a za pomocą JS/SDK Mozilla.

Zwykłe:

document.getElementById("urlbar").getElementsByTagName('menupopup')[0]

Daje null, mimo że:

#urlbar :nth-child(1) menupopup {}

Pozwala nadawać styl.


(Drobok) #2

same tagname działa ?


(look997) #3

Nie działa.

Wygląda na to, że ten element pojawia się dynamicznie wtedy gdy jest wywoływany(?) i jest on współdzielony przez inne menu textbox, ale ma dodatkowe podmenu: "Wklej i przejdź", być może powinienem iść tym tropem.

Nawet wyszukiwanie elementu za pomocą Firebug-a przy adresie chrome://browser/content/browser.xul

Nic nie daje (szukam "Wklej i przejdź" i go nie ma), w odróżnieniu od całej reszty menu zwykłych i kontekstowych.

Jest takie coś jak:

#urlbar {

    -moz-binding: url("chrome://browser/content/urlbarBindings.xml#urlbar");

}

Być może tam ukrywa się to menu, lecz nie mogę go znaleźć.

Liczę na waszą pomoc.


(Drobok) #4

Lepiej napisz na forum mozilli. Ten kod jest taki zawiły, że żeby go pokapować trza by poświęcić kilkanaście godzin na analizę :slight_smile:

To wszystko działa na zasadzie dodatków, więc musiałbyś popatrzeć kod wcześniej (bynajmniej takie jest moje myślenie)


(look997) #5

Też napisałem :slight_smile: lecz nic nie odpisują :frowning: