[JS] Sprawdzenie czy zmienna istnieje


(look997) #1

Jak w JavaScript sprawdzić czy zmienna istnieje? Nie mylić z: czy zmienna jest pusta?


(matiit) #2
if (zmienna === undefined)

{

  //Kod wykonujący się kiedy zmienna nie jest ustawiona

}

(Kubarek) #3
if (zmienna === undefined)

Jak zmienna rzeczywiście będzie undefined, to ten kod ładnie wyrzuci błąd. Poza tym undefined można niestety w JS podmienić na cokolwiek, nie jest jakąś specjalną stałą. Rozwiązanie:

if (typeof zmienna == "undefined") { }

(Spam) #4

Prawda :slight_smile:

>>> foo === undefined 

UnhandledException

message: Undefined variable: foo

>>> var foo; foo === undefined 

true

>>> var foo; undefined = 1; foo === undefined 

false

>>> typeof foo 

"undefined"

>>> typeof bar 

"undefined"