[JS] Sudoku solver

Witam, jest ktoś w stanie pomóc? Napisałem algorytm, który w jakimś stopniu działa. Otóż kiedy mam całą tablicę wypełnioną zerami, to generuje sudoku w miarę dobrze. Co jakiś czas wywali undefined (wszystko opisane w kodzie). Nadal nad tym pracuję.

Problem jest inny i występuje wtedy, kiedy użytkownik poda już jakieś liczby, które są poprawne. Do tego mam 2 tablice. Jedna, która trzyma w sobie oryginał liczb wraz z zerami, a druga jest kopią, w której jest undefined zamiast zer (o tym potem). Tutaj głównym warunkiem jest
if(grid[i][j] === undefined) //grid, to kopia
Jeżeli nie ma liczby, to ją dodajemy w innym wypadku przechodzimy do pola dalej.
Originał przyda się w przypadku kiedy zadna liczba nie pasuje i się cofamy o jedno pole. Wtedy sprawdzam, czy liczba, która się tam znajduje jest w oryginale. Jeśli tak to jej NIE ZMIENIAM i cofam się jeszcze jedno pole do tyłu. To ma prawo działać? Kod poniżej (opisany po angielsku, bo wrzucałem tez na overflowa).

var originalGrid = [ //originalGrid
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
],
  grid = createCopy(), //copy of iriginalGrid (undefined instead of 0)
  invalidGrid = [ //grid for used numbers (I dont want to use the number that was already used in the field)
   [[], [], [], [], [], [], [], [], []],
   [[], [], [], [], [], [], [], [], []],
   [[], [], [], [], [], [], [], [], []],
   [[], [], [], [], [], [], [], [], []],
   [[], [], [], [], [], [], [], [], []],
   [[], [], [], [], [], [], [], [], []],
   [[], [], [], [], [], [], [], [], []],
   [[], [], [], [], [], [], [], [], []],
   [[], [], [], [], [], [], [], [], []]
  ],
  supplyGrid = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], //grid with numbers
  row = 0,
  col = 0,
  value = 0,
  index = 0,
  backward = false,
  z = 1;

function createCopy() { //create copy of original grid
  var copyGrid = [9];
  for (var i = 0; i < 9; i++) {
    copyGrid[i] = []
    for (j = 0; j < 9; j++) {
      if (originalGrid[i][j] === 0) {
        copyGrid[i][j] = undefined; //put undefined instead of 0
      } else {
        copyGrid[i][j] = originalGrid[i][j];
      }
    }
  }
  return copyGrid;
}

var solveSudoku = function (grid, row, col) { //solver
  if (row > 7 && col > 8) return; //end function when it reaches the end
  if (col > 8) {
    row++;
    col = 0;
  }
  if (grid[row][col] === undefined) { //if there's no number
    index = Math.floor(Math.random() * supplyGrid.length);
    value = supplyGrid[index];
    if (isValid(row, col, value)) { //validate row, col and box
      grid[row][col] = value; //assigns the value
      if (backward) { //checking if the algorithm went back to change the previous value
        z = 1;
        backward = false;
      };
      var iArr = invalidGrid[row][col];
      iArr.push(value)
      col++; //if value is fine, increase column by 1
      supplyGrid = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]; //reset supply gird 
      solveSudoku(grid, row, col); 
    } else { //if the number is invalid (cannot be placed in a row, column or box)
      supplyGrid.splice(index, 1); //delete the number from supply grid. I dont want to use the same value again in the same field.
      //console.log(supplyGrid);
      if (supplyGrid.length < 1) { //if there's no number left (all numbers are invalid for this field)
        changePreviousValue(grid, row, col); //go back to the previous field
      }
      solveSudoku(grid, row, col);
    }
  } else { //if number exist in this field
    col++; //increase the col value
    solveSudoku(grid, row, col);
  }
  return this;
}

function changePreviousValue(grid, row, col) {
//  var lastRowIndex = row;
//  var lastColIndex = col;
  col--; //go back one field
  if (col < 0) {
    col = 8;
    row--; 
  }
  if (originalGrid[row][col] === grid[row][col]) { //here im checking the value in this field. If it's in originalGrid that means I dont want to do anything with it. I dont want to change that number.
    changePreviousValue(grid, row, col); // callin function again with decreased col value (so we went back by 2 field)
    z++;
  }
  backward = true;
  if (z > 1) { //whether the algorithm went back by at least 2 fields
    if (col > 7) {
      row++; 
      col = -1;
    }
    var iArr = invalidGrid[row][col + 1];
    iArr.splice(0, invalidGrid[row][col + 1].length); //delete used values in the next field. 
  }
  z++;

  supplyGrid = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]; //reset supply grid
  //col = -1;

  for (var i = 0; i < invalidGrid[row][col].length; i++) { 
    supplyGrid.splice(supplyGrid.indexOf(invalidGrid[row][col][i]), 1) //here im getting UNDEFINED sometimes. Its resposible for deleting used numbers in ACTUAL field. f.e I used 6 before, in the next field it couldn't fit any number so it went back to the same field. I dont want use 6 again cuz it wasnt working. 
  }
  grid[row][col] = undefined; //set field value to undefined, so we can assign new number.
  solveSudoku(grid, row, col);
}

function displaySudoku() {
  var string = '';
  for (var i = 0; i < 9; i++) {
    string += '<tr>';
    for (var j = 0; j < 9; j++) {
      string += '<td>';
      string += `${grid[i][j]}`;
      string += '</td>';
    }
    string += '</tr>';
  }
  document.write('<table>' + string + '</table>')
}

function isValid(row, col, value) {
  if ((validateColumn(row, col, value)) || (validateRow(row, col, value)) || (validateBox(row, col, value))) {
    return false;
  } else {
    return true;
  }
}

function validateBox(row, col, value) {
  row = Math.floor(row / 3) * 3;
  col = Math.floor(col / 3) * 3;
  var isFound = false;
  for (var i = 0; i < 3; i++) {
    for (var j = 0; j < 3; j++) {
      if (grid[row + i][col + j] == value) isFound = true;
    }
  }
  return isFound;
}

function validateRow(row, col, value) {
  var isFound = false;
  for (var i = 0; i < 9; i++) {
    if (grid[row][i] === value) isFound = true;
  }
  return isFound;
}

function validateColumn(row, col, value) {
  var isFound = false;
  for (var i = 0; i < 9; i++) {
    if (grid[i][col] === value) isFound = true;
  }
  return isFound;
}