[JS] Warunek mausedown


(look997) #1

jak sprawdzić czy przycisk jest wciśnięty na danym elemencie?

Coś w rodzaju

if(element.mausedown)

([alex]) #2

O jakim elemencie mowa? O jakim języku programowania?


(Spam) #3

1)

2) el.onmousedown = fn;

3) el.addEventListener('mousedown', fn, false);

4) addEvent(el, 'mousedown', fn);


(look997) #4

DIV o ID ajdi. JS.

-- Dodane 28.06.2010 (Pn) 22:16 --

Wolałbym bez onmousedown przypisanym do elementu w ciele strony, chcę mieć całkowicie oddzielone skrypty.

Chcę aby wciśnięcie wywołało funkcję która sprawdza czy przycisk dalej jest wciśnięty i wtedy wykonuje zadanie.

Zadanie jest w pętli i dlatego muszę sprawdzić czy nadal jest wciśnięty, żeby w odpowiednim momencie przerwać całą funkcję(pętlę).


(Spam) #5

Podałem cztery sposoby…


(look997) #6

To co podałeś może najwyżej uruchomić funkcję ale nie przerwie pętli w niej zawartej kiedy puszczę przycisk.

Warunek sprawdza czy zmienna ma 1 jak a up i out mienia jej wartość na 2.