[js] wywołanie funkcji z dynamicznie tworzoymi arg


(Wszerad91) #1

Mam drobny problem.

var x = '"1","2","3"';

function test(x)

{alert(arguments.length);}

Wyskakuje 1 ponieważ argumentem przekazanym funkcji jest pojedyncza zmienna x. Jak przekształcić kod aby zamiast x w test() były argumenty 1 , 2 , 3?


(Zbyszekborkowski) #2

Nie łatwiej byłoby utworzyć tablicę?

var x = new Array(1, 2, 3);

Ale jeśli musi być string, to musisz użyć wyrażeń regularnych, albo czegoś w stylu PHP-owego explode().


(Wszerad91) #3
//wywołanie fun. za pomocą:

eval('test('+x+')');

Jak zwykle wpadłem na pomysł zanim ktoś zdążył mi pomóc.


(Spam) #4

.apply()