[JS] Zdarzenie: śledzenie zmiany stylu (height)


(look997) #1

Chcę coś podobnego do:

obiekt.removeEventListener("click", zmienneH3, true);

które śledziło by zmianę stylu w elemencie obiekt, konkretnie wysokości (jeśli height: 0px to wykonaj), ale nie może to być instrukcja warunkowa.


(Sawyer47) #2

Co to za język/biblioteka?


(look997) #3

JS, zaraz dopiszę.


(Kubarek) #4

Zdaje się, że nie ma, gdyż zwyczajny użytkownik przeglądarki nie może zmienić styli na stronie bez odwołania się do zewnętrznych bibliotek, dodatków, JS, itd.

W Twoim kodzie jest zatem instrukcja zmiany stylu height na 0. Poniżej tej instrukcji możesz umieścić funkcję, która by reagowała na takie zdarzenie.


(look997) #5

Jak odczytać wartość height dla stylu klasy elementu?