JScript Error: Oczekiwano obiektu


(sexy69bis) #1

W tekst edytorze AkelPad mam problem z zamianą (przesuwaniem) całych linii.

Znalazłem skrypt MoveLinesUpDown_alt.js, który prawdopodobnie rozwiązałby ten problem.

Umieściłem go w (tam gdzie znajdują się skrypty.js): "d:\WinCMD\AkelPad\AkelFiles\Plugs\Scripts\"

// Move up or down selected lines - 2010-07-28 
// If there is no selection, it moves the current line. 
// Moved lines, are selected in their entirety. 
// 
// Call("Scripts::Main", 1, "MoveLinesUpDown_alt.js", "-1") - move up 
// Call("Scripts::Main", 1, "MoveLinesUpDown_alt.js", "1") - move down 
// 
// Can assign shortcut keys, eg: Ctrl+Alt+Up, Ctrl+Alt+Down 
 
 
var nMovDir; 
if (WScript.Arguments.length) 
  nMovDir = WScript.Arguments(0); 
if (!((nMovDir == -1) || (nMovDir == 1))) 
  WScript.Quit(); 
 
var hEditWnd = AkelPad.GetEditWnd(); 
 
SetRedraw(hEditWnd, false); 
 
 
// SmartSel::NoSelEOL plugin 
var pFuncEOL = "SmartSel::NoSelEOL"; 
var bNoSelEOL = AkelPad.IsPluginRunning(pFuncEOL); 
if (bNoSelEOL) 
  AkelPad.Call(pFuncEOL); 
 
 
// Word Wrap 
var nWordWrap = AkelPad.SendMessage(hEditWnd, 3241 /*AEM_GETWORDWRAP*/, 0, 0); 
if (nWordWrap > 0) 
  AkelPad.Command(4209 /*IDM_VIEW_WORDWRAP*/); 
 
 
var nBegSel  = AkelPad.GetSelStart(); 
var nEndSel  = AkelPad.GetSelEnd(); 
var nLine1  = AkelPad.SendMessage(hEditWnd, 1078 /*EM_EXLINEFROMCHAR*/, 0, nBegSel); 
var nLine2  = AkelPad.SendMessage(hEditWnd, 1078 /*EM_EXLINEFROMCHAR*/, 0, nEndSel); 
var nLastLine = AkelPad.SendMessage(hEditWnd, 1078 /*EM_EXLINEFROMCHAR*/, 0, -2); 
var pEOL   = "\r"; 
 
var nBegLine1; 
var nBegLine2; 
var nLenLine2; 
var nSel1; 
var nSel2; 
var pSelTxt; 
var pTxt1; 
var pTxt2; 
 
if (((nMovDir == 1) && (nLine2 < nLastLine) || (nMovDir == -1) && (nLine1 > 0)) && !AkelPad.GetEditReadOnly(hEditWnd)) 
{ 
  nBegSel = AkelPad.SendMessage(hEditWnd, 187 /*EM_LINEINDEX*/, nLine1, 0); 
  nEndSel = AkelPad.SendMessage(hEditWnd, 187 /*EM_LINEINDEX*/, nLine2, 0) + AkelPad.SendMessage(hEditWnd, 193 /*EM_LINELENGTH*/, nEndSel, 0); 
 
  if (nMovDir == 1) 
   ++ nLine2; 
  else 
   -- nLine1; 
 
  nBegLine1 = AkelPad.SendMessage(hEditWnd, 187 /*EM_LINEINDEX*/, nLine1, 0); 
  nBegLine2 = AkelPad.SendMessage(hEditWnd, 187 /*EM_LINEINDEX*/, nLine2, 0); 
  nLenLine2 = AkelPad.SendMessage(hEditWnd, 193 /*EM_LINELENGTH*/, nBegLine2, 0); 
  nSel1 = nBegLine1; 
  nSel2 = nBegLine2 + nLenLine2; 
  if (nLine2 < nLastLine) 
   ++ nSel2; 
 
  AkelPad.SetSel(nSel1, nSel2); 
  pSelTxt = AkelPad.GetSelText(1 /*\r*/); 
 
  if (nMovDir == 1) 
  { 
   if (nLine2 < nLastLine) 
   { 
     pTxt1 = pSelTxt.substr(0, pSelTxt.lastIndexOf(pEOL) - nLenLine2); 
     pTxt2 = pSelTxt.substr(pTxt1.length); 
   } 
   else 
   { 
     pTxt1 = pSelTxt.substr(0, pSelTxt.lastIndexOf(pEOL)); 
     pTxt2 = pSelTxt.substr(pSelTxt.lastIndexOf(pEOL) + 1) + pEOL; 
   } 
   nBegSel += pTxt2.length; 
   nEndSel += pTxt2.length; 
  } 
  else 
  { 
   if (nLine2 < nLastLine) 
   { 
     pTxt1 = pSelTxt.substr(0, pSelTxt.indexOf(pEOL) + 1); 
     pTxt2 = pSelTxt.substr(pSelTxt.indexOf(pEOL) + 1); 
     nBegSel -= pTxt1.length; 
     nEndSel -= pTxt1.length; 
   } 
   else 
   { 
     pTxt1 = pSelTxt.substr(0, pSelTxt.indexOf(pEOL)); 
     pTxt2 = pSelTxt.substr(pSelTxt.indexOf(pEOL) + 1) + pEOL; 
     nBegSel -= (pTxt1.length + 1); 
     nEndSel -= (pTxt1.length + 1); 
   } 
  } 
 
  AkelPad.ReplaceSel(pTxt2 + pTxt1); 
 
  if (nMovDir == 1) 
   AkelPad.SetSel(nBegSel, nEndSel); 
  else 
   AkelPad.SetSel(nEndSel, nBegSel); 
} 
 
if (nWordWrap > 0) 
  AkelPad.Command(4209 /*IDM_VIEW_WORDWRAP*/); 
 
if (bNoSelEOL) 
  AkelPad.Call(pFuncEOL); 
 
SetRedraw(hEditWnd, true); 
 
function SetRedraw(hWnd, bRedraw) 
{ 
  var oSys = AkelPad.SystemFunction(); 
  AkelPad.SendMessage(hWnd, 11 /*WM_SETREDRAW*/, bRedraw, 0); 
  bRedraw && oSys.Call("user32::InvalidateRect", hWnd, 0, true); 
}

 

Stworzyłem jeszcze jeden skrypt (MoveLineUp2.js) do uruchomienia powyższego i też go tam umieściłem.

Call("Scripts::Main", 1, "MoveLinesUpDown_alt.js", "-1")

po wywołaniu go w edytorze AkelPad otrzymuję informację:

 

d:\WinCMD\AkelPad\AkelFiles\Plugs\Scripts\MoveLineUp2.js Linę: 1

Symbol: 1

Error: Oczekiwano obiektu.

Code: 800A138F

Source: Microsoft JScript - błąd czasu wykonywania

 

 

Nie znam się na skryptach java..

Jak go uruchomić?


(nintyfan) #2

Co oznacza WScript? Nie chcę być nietolerancyjny, ale to mi przypomina o pewnym rozwiązaniu MS, które jest częścią Windowsa. Jeżeli piszesz na temat tego rozwiązania, to napisz to w temacie, bo niektórzy(mniej obeznani) ludzie mogą nie wiedzieć, że chodzi o WSH(czy jakiś tak :-D). Możesz po prostu nie znaleźć pomocy, bo złażą się tu ludzie od przeglądarek internetowych, a nie od Windows,.


(sexy69bis) #3

Ten kod jest w pliku o nazwie MoveLinesUpDown_alt.js

A js należy do Java script więc niby co mam napisać?

Zamiast JScript -> WScript?


(nintyfan) #4

Nie kojarzę za bardzo WSH, ale wierzę, że dodanie WSH będzie wystarczające, bo wykorzystujesz JScript jako język. Błąd typu oczekiwano obiektu jest związany raczej z API, dlatego powinieneś napisać, która funkcja powinna zwrócić Ci obiekt.


(sexy69bis) #5

Nie znam tego języka i nie wiem co mam napisać i gdzie  :smiley:

 

tylko tyle tam napisano:

http://akelpad.sourceforge.net/forum/viewtopic.php?p=8224&highlight=movelinesupdownalt#8224

 

Ktoś kto programuje w tym języku będzie wiedział o co chodzi.


(nintyfan) #6

To nie prawda. Język, to nie RunTime. API jest różne w zależności od interpretera, bo np. po co Plaśmie obsługa DOM-u?


(sexy69bis) #7

A ja nie programuję w tym języku i wykryłem, że ma być tak 

 

AkelPad.Call(“Scripts::Main”, 1, “MoveLinesUpDown_alt.js”, “-1”)

 

a nie tak:

 

Call(“Scripts::Main”, 1, “MoveLinesUpDown_alt.js”, “-1”)

 

przypisałem ctrl + down i działa, ale jak to zrobić, żeby szło zrobić to myszką (drag & drop)?

 

Dzięki innemu skryptowi, można to robić myszką.