.Kar na .mid - jakim programem?


(Speedtwo) #1

Proszę o pomoc!

Jakim programem przekonwertować plik .kar na .mid?


(Bbieniol) #2

KarToMid Convert

PS> Czyżby google nie działały? :roll:


(Mayster X) #3

:arrow: http://www.basi-karaoke.com/kar-to-mid_convert.htm


(Speedtwo) #4

dzięki, tylko, że np. vanbasco Karaoke player nie chce mi odgrywać tych przekonwertowanych plików tak samo CASIO WK3700, co mam zrobić?


(Bbieniol) #5

Może nie masz odpowiednich kodeków?

A jaki błąd wyskakuje?

Zobacz w innych programach do odtwarzania :slight_smile:


(Speedtwo) #6

Casio to keyboard, który nie widzi skonwertowanego pliku, a van... pokazuje inforamcje o złym pliku do odtworzenia.