Karta wideo


(Zisadm) #1

Siema, gdzie sprawdzić jaką mam karte wideo? Bo musze dokonać aktualizacji, żeby mi Vista chodziła


(system) #2

menedzer urządzeń lub program Everest. :wink:


(boczi) #3

matx proszę poprawić temat na konkretny, obrazujący problem, używając opcji Zmień

Karta wideo - Twoja karta graficzna