Kasowanie konta youtube bez konta google


(pikaczu) #1

czy da się skasować konto z youtube, aby się nie skasowało konto z google?


(Drobok) #2

http://www.youtube.com/account_advanced


(pikaczu) #3

czyli jak?


(Drobok) #4

Zaloguj się na konto google, wejdź w w/w link. Kliknij zamknij konto (pod przyciskiem masz informację “Zamknięcie konta YouTube nie spowoduje zamknięcia konta Google.”)


(pikaczu) #5

niestety nie ma tam zamknij konto