Kasowanie konta youtube bez konta google

czy da się skasować konto z youtube, aby się nie skasowało konto z google?

http://www.youtube.com/account_advanced

czyli jak?

Zaloguj się na konto google, wejdź w w/w link. Kliknij zamknij konto (pod przyciskiem masz informację “Zamknięcie konta YouTube nie spowoduje zamknięcia konta Google.”)

niestety nie ma tam zamknij konto