Kasowanie starych rekordów w mysql


(Sitemaster) #1

Mam pole czas typu datetime i chce usunąć wszystkie rekordy utworzone ponad 5min. temu.

Znalazłem tylko przykład porównania daty

mysql_query("DELETE FROM tabela WHERE czas


(adpawl) #2