Kasowanie używanych plików

Często nie możemy usunąć pliku, nawet po ponownym uruchomieniu komputera i w trybie awaryjnym. Ta porada pokazuje jak skasować używany plik:

  1. Wciskamy kombinację klawiszy ctrl+alt+del

  2. Klikamy zakładkę procesy , i zamykamy proces explorer.exe

  3. Następnie klikamy zakładkę aplikacje i potem nowe zadanie

  4. Klikamy przeglądaj i kasujemy nasz plik w naszym folderze.

  5. Potem włączmy proces explorer.exe z katalogu C:\Windows\plik explorer.exe

Jest lepszy sposób - użycie Unlockera.

Program umożliwia usuwanie, przenoszenie, zmienianie nazw na aktualnie używanym przez inny proces pliku.

Kolejnym narzędziem pomocnym w usuwaniu opornych plików jest program Pocket KillBox (do pobrania stąd)

Instrukcja

killboxxs4.png

W polu Full Path of File to Delete podaj plik który chcesz usunąć

Mamy do wyboru 3 opcje usunięcia pliku:

  1. Standard File Kill (czerwona ramka) - standardowa procedura kasowania

  2. Delete on Reboot (zielona ramka) - plik zostanie skasowany podczas kolejnego restartu komputera (najlepsza metoda)

  3. Replace on Reboot (czarny kolor) - plik zostanie podmieniony podczas restartu komputera

Gdy wybraliśmy interesującą nas metodę usunięcia pliku klikamy na znaczek X (niebieska ramka)

Program jednak oferuje także zamykanie działających procesów.

W boxie [system Process] (różowa ramka) wybieramy proces który chcemy zamknąć i klikamy na żółty trójkąt (pomarańczowa ramka)

Pozdrawiam, matio91 :slight_smile:

Copyrights © matio91

Narzędziem do kasowania używanych plików jest także jeden z modułów Odkurzacza o nazwie Force Delete. W folderze jest on w takiej postaci

cxb2rb7.jpg

Wyjaśnienie wszystkich obrazków symbolizujących polecenia w menu głównym modułu

ccgxr8.jpg rozpoczęcie kasowania używanych plików, jeżeli takie umieszczone już są w polu obiektów do usunięcia.

trwaleusuniecieqr9.jpgTakże wywołuje usuwanie plików. (Uwaga! Pierwsze polecenie usuwa pliki, robiąc wcześniej kopię bezpieczeństwa, zaś drugie usuwa je trwale z systemu bez możliwości przywrócenia.)

plikyl2.jpgWyszukiwanie lokalizacji zablokowanego pliku.

folderdc8.jpgWyszukiwanie lokalizacji całego folderu z plikami.

windowszcs0.jpgDodatkowe narzędzia, pozwalające m.in. na przywrócenie procesu explorer.exe itd.

loguk6.jpg Zarządzanie kopiami bezpieczeństwa.

ustwamk9.jpg Ustawienia modułu.

zzakovu2.jpg Zakończenie pracy modułu.

Usuwanie plików i procesów

Aby usunąć zablokowany plik, wystarczy tylko przeciągnąć go na pierwsze pole od góry, zaznaczyć go i wybrać polecenie "Rozpocznij usuwanie’’ lub “Trwale usuń pliki”. Podobnie postępujemy z procesami. W tym przypadku należy przeciągnąć proces na pierwsze pole i wybrać jedną z wyżej opisanych opcji usuwania.

PS

Unlocker nie zawsze działa, a killbox zawsze

Jest jeszcze DirectoryFixed oraz WhoLockMe