Kazaa - jak wykasować pliki w "Przeplyw danych"


(Kurzydlow) #1

jak wykasować listę kopiowanych plików z listy "Przepływ danych traffic"


(Riven) #2

Oto instrukcja (w nawiasie dla wersji polskojęzycznej)

1) Wejdź do Traffic (Podgląd).

2) Kliknij prawym przyciskiem myszki na dowolny plik do usunięcia, wybierz Cancel All Downloads (Anuluj wszyskie pobierania), następnie zatwierdź wybór klikając na Ok. Program wówczas zapyta czy zakończyć download - zaakceptuj to rozwiązanie.

3) Jeszcze raz kliknij prawym przyciskiem na dowolny plik i wybierz Clear Downloaded or Erroneous (Usuń zakończone lub niepotrzebne).