Kernel mode memory patch


(Anettamysz) #1

Kaspersky podaje informację o niebezpiecznym oprogramowaniu-kernel mode memory patch,ale podczas skanowania go nie wykrywa.

Proszę o pomoc w usunięciu w/w keyloggera.


(deFco247) #2

http://support.kaspersky.com/pl/faq/?qid=208281025