Kernel32.dll > odkurzacz


(kris) #1

Witam. Problem dotyczy odkurzacza przestał działać po użyciu jv16 ( czyszczenie rejestru > usunięcie tylko zielonych , po przywróceniu usuniętych nic się nie zmieniło ) wyświetla bbb4ed.th.jpg

po zamknięciu wyskakuje odku6cj.jpg

a taki jest opis błędu w dzienniku zdarzeń bd6qa.jpg

zrobiłem odzyskiwanie z cd nie pokazało błędów , NSW , tuneap 2006 też nic nie pomaga , ad aware , spybot , av nic nie znajduje .

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:59:19, on 2005-10-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

E:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

E:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

E:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

E:\WINDOWS\system32\Oplmsb01.exe

E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

E:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe

E:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\NPROTECT.EXE

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

E:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

E:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

E:\DOCUME~1\hallo\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.828\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] E:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] E:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] E:\Program Files\Odkurzacz 9 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "E:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageMonitor] E:\WINDOWS\system32\Oplmsb01.exe OKI B4100

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "E:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] E:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: Firefox Preloader.lnk = E:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = E:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EE020452-AA21-4005-B112-796D21E54F2F}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O18 - Filter: text/html - {03974811-C15F-462c-B6B0-2D2336AA57D0} - (no file)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - E:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - E:\Program Files\TuneUp Utilities 2006\WinStylerThemeSvc.exe

(Duch) #2

a co za problem przeinstalować :-s


(Gutek) #3

LOg czysty zrób tak odinstaluj program, potem zrób oczyść rejestr jv16 PowerTools zrestartuj i na nowo wgraj


(kris) #4

DUCH _u jak by tylko chodziło o przeinstalowanie to bym nie zakładał tematu , czyszczenie rejestru i nowa instalacja nic nie daje .


(opi) #5

Jest nowsza wersja Odkurzacza (dwa serwery):

http://www.members.lycos.co.uk/zgraca/odk10b_setup.exe

http://www.franmo.host.sk/odk10.0.11.05 ... _setup.exe


(kris) #6

Co do tego komunikatu odku6cj.jpg

odkurzacz musi być za instalowany na partycji C troszkę to dziwne a nawet bym powiedział że bardzo bo specjalnie musiałem utworzyć partycję z literką C by mógł działać odkurzacz.


(Gutek) #7

Nie mogłeś zmienić lokalizacji Odkurzacza :smiley:


(kris) #8

o to chodzi ,że przy instalacji podawałem mu nową lokalizację (bo nie miałem utworzonej partycji C ) i wszystko się dobrze instalowało ale po zakończeniu instalacji odkurzacz nawet nie chciał ruszyć wyskakiwały takie komunikaty jak pisałem na samym początku ( zamieszczone z logiem ) i dopiero utworzenie partycji C i instalacja na niej odkurzacza rozwiązało problem.


(opi) #9

Nie no bez jaj :smiley:

Przecież to wszystko ustawia się w... ustawieniach Odkurzacza

(także dla modułu MCD). Pozatym instalator nowej wersji ODK10.0 przypisuje już dysk do MCD tam gdzie jest zainstalowany system np: na E:.


(kris) #10

tylko w jaki sposób miałem zmienić w ustawieniach jak program się nie uruchamiał

to jest wersja beta i może być różnie


(opi) #11

Bez obaw można instalować. Zresztą wybór należy do ciebie Kris :slight_smile: