Kernel32.dlll


(Tomek Zamlynny) #1

Witam

Za co odpowiada plik kernel32.dll


(Musg) #2

KERNEL32.DLL posiada funkcje umożliwiające zarządzanie niskopoziomowymi funkcjami systemu operacyjnego, które między innymi umożliwiają zarządzanie:

  • pamięcią,

  • zadaniami,

  • plikami,

  • modułami,

  • oraz obsługą zasobów.


(Tomek Zamlynny) #3

-to oznacza że w każdym procesie czy aplikacji jest używany KERNEL32.DLL??


chodzi mi ze jak w procesie nie bedzie używany kernel32.dll to oznacza błąd:

Nazwa obrazu PID Moduy

========================= ====== =============================================

System Idle Process 0 Brak

System 4 Brak

smss.exe 400 ntdll.dll

csrss.exe 468 ntdll.dll, CSRSRV.dll, basesrv.dll,

winsrv.dll, USER32.dll, KERNEL32.dll,

GDI32.dll, ADVAPI32.dll, RPCRT4.dll, sxs.dll

winlogon.exe 492 ntdll.dll, kernel32.dll, ADVAPI32.dll,

RPCRT4.dll, AUTHZ.dll, msvcrt.dll,

CRYPT32.dll, USER32.dll, GDI32.dll,

MSASN1.dll, NDdeApi.dll, PROFMAP.dll,

NETAPI32.dll, USERENV.dll, PSAPI.DLL,

REGAPI.dll, Secur32.dll, SETUPAPI.dll,

sfc_os.dll, WINTRUST.dll, ole32.dll,

IMAGEHLP.dll, VERSION.dll, WINSTA.dll,

WS2_32.dll, WS2HELP.dll, MSGINA.dll,

SHELL32.dll, SHLWAPI.dll, COMCTL32.dll,

ODBC32.dll, comdlg32.dll, comctl32.dll,

odbcint.dll, SHSVCS.dll, sfc.dll, sxs.dll,

WINSCARD.DLL, WTSAPI32.dll, uxtheme.dll,

WINMM.dll, cscdll.dll, WlNotify.dll,

WINSPOOL.DRV, MPR.dll, rsaenh.dll,

SAMLIB.dll, cscui.dll, msv1_0.dll,

wdmaud.drv, NTMARTA.DLL, WLDAP32.dll,

msacm32.drv, MSACM32.dll, midimap.dll,

COMRes.dll, OLEAUT32.dll, CLBCATQ.DLL

services.exe 536 ntdll.dll, kernel32.dll, msvcrt.dll,

ADVAPI32.dll, RPCRT4.dll, USER32.dll,

GDI32.dll, USERENV.dll, SCESRV.dll,

AUTHZ.dll, umpnpmgr.dll, WINSTA.dll,

NCObjAPI.DLL, secur32.dll, eventlog.dll,

WS2_32.dll, WS2HELP.dll, PSAPI.DLL,

wtsapi32.dll, netapi32.dll

lsass.exe 548 ntdll.dll, kernel32.dll, ADVAPI32.dll,

RPCRT4.dll, LSASRV.dll, msvcrt.dll,

Secur32.dll, USER32.dll, GDI32.dll,

SAMSRV.dll, cryptdll.dll, DNSAPI.dll,

WS2_32.dll, WS2HELP.dll, MSASN1.dll,

NETAPI32.dll, SAMLIB.dll, MPR.dll,

NTDSAPI.dll, WLDAP32.dll, msprivs.dll,

kerberos.dll, msv1_0.dll, netlogon.dll,

w32time.dll, MSVCP60.dll, iphlpapi.dll,

netman.dll, MPRAPI.dll, ACTIVEDS.dll,

adsldpc.dll, ATL.DLL, ole32.dll,

OLEAUT32.dll, rtutils.dll, SETUPAPI.dll,

RASAPI32.dll, rasman.dll, TAPI32.dll,

SHLWAPI.dll, WINMM.dll, SHELL32.dll,

WZCSvc.DLL, WMI.dll, DHCPCSVC.DLL,

CRYPT32.dll, WTSAPI32.dll, WINSTA.dll,

USERENV.dll, comctl32.dll, comctl32.dll,

schannel.dll, wdigest.dll, rsaenh.dll,

scecli.dll, ipsecsvc.dll, oakley.DLL,

WINIPSEC.DLL, pstorsvc.dll, mswsock.dll,

wshtcpip.dll, psbase.dll, dssenh.dll

svchost.exe 724 ntdll.dll, kernel32.dll, ADVAPI32.dll,

RPCRT4.dll, rpcss.dll, msvcrt.dll,

WS2_32.dll, WS2HELP.dll, USER32.dll,

GDI32.dll, Secur32.dll, userenv.dll,

CLBCATQ.DLL, ole32.dll, OLEAUT32.dll,

COMRes.dll, VERSION.dll

svchost.exe 760 ntdll.dll, kernel32.dll, ADVAPI32.dll,

RPCRT4.dll, ole32.dll, GDI32.dll,

USER32.dll, shsvcs.dll, msvcrt.dll,

SHLWAPI.dll, shell32.dll, comctl32.dll,

comctl32.dll, WINSTA.dll, UxTheme.dll,

dhcpcsvc.dll, DNSAPI.dll, WS2_32.dll,

WS2HELP.dll, iphlpapi.dll, netman.dll,

MPRAPI.dll, ACTIVEDS.dll, adsldpc.dll,

NETAPI32.dll, WLDAP32.dll, ATL.DLL,

OLEAUT32.dll, rtutils.dll, SAMLIB.dll,

SETUPAPI.dll, RASAPI32.dll, rasman.dll,

TAPI32.dll, WINMM.dll, Secur32.dll,

WZCSvc.DLL, WMI.dll, CRYPT32.dll,

MSASN1.dll, WTSAPI32.dll, mswsock.dll,

wshtcpip.dll, rsaenh.dll, rastls.dll,

SCHANNEL.dll, USERENV.dll, WinSCard.dll,

CLBCATQ.DLL, COMRes.dll, VERSION.dll,

raschap.dll, msv1_0.dll, schedsvc.dll,

NTDSAPI.dll, IMAGEHLP.dll, audiosrv.dll,

wkssvc.dll, NTMARTA.DLL, cryptsvc.dll,

WINTRUST.dll, certcli.dll, CRYPTUI.dll,

WININET.dll, ESENT.dll, pchsvc.dll,

trkwks.dll, srsvc.dll, seclogon.dll,

srvsvc.dll, es.dll, ersvc.dll, dmserver.dll,

SXS.DLL, w32time.dll, MSVCP60.dll, sens.dll,

browser.dll, wmisvc.dll, wbemcomn.dll,

VSSAPI.DLL, winrnr.dll, comsvcs.dll,

MTXCLU.DLL, WSOCK32.dll, colbact.DLL,

CLUSAPI.DLL, RESUTILS.DLL, mtxoci.dll,

wbemcore.dll, esscli.dll, FastProx.dll,

wmiutils.dll, repdrvfs.dll, wmiprvsd.dll,

NCObjAPI.DLL, wbemess.dll, termsrv.dll,

ICAAPI.dll, AUTHZ.dll, mstlsapi.dll,

NETSHELL.dll, credui.dll, RASDLG.dll,

REGAPI.dll, rasadhlp.dll, hnetcfg.dll,

ncprov.dll, wbemsvc.dll

svchost.exe 828 ntdll.dll, kernel32.dll, ADVAPI32.dll,

RPCRT4.dll, dnsrslvr.dll, msvcrt.dll,

USER32.dll, GDI32.dll, DNSAPI.dll,

WS2_32.dll, WS2HELP.dll, iphlpapi.dll,

netman.dll, MPRAPI.dll, ACTIVEDS.dll,

adsldpc.dll, NETAPI32.dll, WLDAP32.dll,

ATL.DLL, ole32.dll, OLEAUT32.dll,

rtutils.dll, SAMLIB.dll, SETUPAPI.dll,

RASAPI32.dll, rasman.dll, TAPI32.dll,

SHLWAPI.dll, WINMM.dll, SHELL32.dll,

Secur32.dll, WZCSvc.DLL, WMI.dll,

DHCPCSVC.DLL, CRYPT32.dll, MSASN1.dll,

WTSAPI32.dll, WINSTA.dll, comctl32.dll,

comctl32.dll, mswsock.dll, wshtcpip.dll

svchost.exe 840 ntdll.dll, kernel32.dll, ADVAPI32.dll,

RPCRT4.dll, ole32.dll, GDI32.dll,

USER32.dll, lmhsvc.dll, msvcrt.dll,

iphlpapi.dll, netman.dll, MPRAPI.dll,

ACTIVEDS.dll, adsldpc.dll, NETAPI32.dll,

WLDAP32.dll, ATL.DLL, OLEAUT32.dll,

rtutils.dll, SAMLIB.dll, SETUPAPI.dll,

RASAPI32.dll, rasman.dll, WS2_32.dll,

WS2HELP.dll, TAPI32.dll, SHLWAPI.dll,

WINMM.dll, SHELL32.dll, Secur32.dll,

WZCSvc.DLL, WMI.dll, DHCPCSVC.DLL,

DNSAPI.dll, CRYPT32.dll, MSASN1.dll,

WTSAPI32.dll, WINSTA.dll, comctl32.dll,

comctl32.dll, webclnt.dll, WININET.dll,

wsock32.dll, alrsvc.dll, regsvc.dll

explorer.exe 1108 ntdll.dll, kernel32.dll, msvcrt.dll,

ADVAPI32.dll, RPCRT4.dll, GDI32.dll,

USER32.dll, SHLWAPI.dll, SHELL32.dll,

ole32.dll, OLEAUT32.dll, BROWSEUI.dll,

SHDOCVW.dll, UxTheme.dll, comctl32.dll,

comctl32.dll, appHelp.dll, CLBCATQ.DLL,

COMRes.dll, VERSION.dll, cscui.dll,

CSCDLL.dll, themeui.dll, Secur32.dll,

MSIMG32.dll, USERENV.dll, netapi32.dll,

urlmon.dll, mlang.dll, mshtml.dll, msi.dll,

SETUPAPI.dll, LINKINFO.dll, ntshrui.dll,

ATL.DLL, WININET.DLL, CRYPT32.dll,

MSASN1.dll, NETSHELL.dll, credui.dll,

WS2_32.dll, WS2HELP.dll, iphlpapi.dll,

netman.dll, MPRAPI.dll, ACTIVEDS.dll,

adsldpc.dll, WLDAP32.dll, rtutils.dll,

SAMLIB.dll, RASAPI32.dll, rasman.dll,

TAPI32.dll, WINMM.dll, WZCSvc.DLL, WMI.dll,

DHCPCSVC.DLL, DNSAPI.dll, WTSAPI32.dll,

WINSTA.dll, shdoclc.dll, webcheck.dll,

msimtf.dll, MSCTF.dll, stobject.dll,

BatMeter.dll, POWRPROF.dll, MSLS31.DLL,

IMM32.DLL, printui.dll, WINSPOOL.DRV,

CFGMGR32.dll, MPR.dll, drprov.dll,

ntlanman.dll, NETUI0.dll, NETUI1.dll,

NETRAP.dll, davclnt.dll, SXS.DLL,

browselc.dll, DUSER.dll, wdmaud.drv,

msacm32.drv, MSACM32.dll, midimap.dll,

sensapi.dll, WINTRUST.dll, IMAGEHLP.dll,

rsaenh.dll, AcroIEHelper.ocx, SDHelper.dll,

olepro32.dll, msohev.dll, shmedia.dll,

MSVFW32.dll, AVIFIL32.dll, WMVCore.DLL,

WMASF.DLL, wmpshell.dll, actxprxy.dll,

MSGINA.dll, ODBC32.dll, comdlg32.dll,

odbcint.dll

svchost.exe 1276 ntdll.dll, kernel32.dll, ADVAPI32.dll,

RPCRT4.dll, wiaservc.dll, msvcrt.dll,

USER32.dll, GDI32.dll, OLEAUT32.dll,

OLE32.DLL, SHLWAPI.dll, CFGMGR32.dll,

setupapi.DLL, USERENV.dll, mscms.dll,

WINSPOOL.DRV, WINSTA.dll, VERSION.dll,

CLBCATQ.DLL, COMRes.dll, actxprxy.dll,

sti.dll

vsmon.exe 1296 Brak

zlclient.exe 1392 Brak

IEXPLORE.EXE 736 ntdll.dll, kernel32.dll, msvcrt.dll,

USER32.dll, GDI32.dll, ADVAPI32.dll,

RPCRT4.dll, SHLWAPI.dll, SHDOCVW.dll,

comctl32.dll, SHELL32.dll, comctl32.dll,

ole32.dll, uxtheme.dll, BROWSEUI.dll,

browselc.dll, appHelp.dll, CLBCATQ.DLL,

OLEAUT32.dll, COMRes.dll, VERSION.dll,

WININET.dll, CRYPT32.dll, MSASN1.dll,

Secur32.dll, cscui.dll, CSCDLL.dll,

SETUPAPI.dll, USERENV.dll, AcroIEHelper.ocx,

SXS.DLL, SDHelper.dll, olepro32.dll,

urlmon.dll, shdoclc.dll, mlang.dll,

wsock32.dll, WS2_32.dll, WS2HELP.dll,

mswsock.dll, wshtcpip.dll, RASAPI32.DLL,

rasman.dll, NETAPI32.dll, TAPI32.dll,

rtutils.dll, WINMM.dll, sensapi.dll,

DNSAPI.dll, winrnr.dll, WLDAP32.dll,

rasadhlp.dll, iphlpapi.dll, netman.dll,

MPRAPI.dll, ACTIVEDS.dll, adsldpc.dll,

ATL.DLL, SAMLIB.dll, WZCSvc.DLL, WMI.dll,

DHCPCSVC.DLL, WTSAPI32.dll, WINSTA.dll,

mshtml.dll, msimtf.dll, MSCTF.dll,

IMM32.DLL, msohev.dll, jscript.dll,

msxml3.dll, MSLS31.DLL, vbscript.dll,

Flash.ocx, comdlg32.dll, wdmaud.drv,

msacm32.drv, MSACM32.dll, midimap.dll,

mshtmled.dll, actxprxy.dll, dispex.dll,

imgutil.dll

IEXPLORE.EXE 460 ntdll.dll, kernel32.dll, msvcrt.dll,

USER32.dll, GDI32.dll, ADVAPI32.dll,

RPCRT4.dll, SHLWAPI.dll, SHDOCVW.dll,

comctl32.dll, SHELL32.dll, comctl32.dll,

ole32.dll, uxtheme.dll, BROWSEUI.dll,

browselc.dll, appHelp.dll, CLBCATQ.DLL,

OLEAUT32.dll, COMRes.dll, VERSION.dll,

WININET.dll, CRYPT32.dll, MSASN1.dll,

Secur32.dll, cscui.dll, CSCDLL.dll,

SETUPAPI.dll, USERENV.dll, AcroIEHelper.ocx,

SXS.DLL, SDHelper.dll, olepro32.dll,

urlmon.dll, shdoclc.dll, mlang.dll,

wsock32.dll, WS2_32.dll, WS2HELP.dll,

mswsock.dll, wshtcpip.dll, RASAPI32.DLL,

rasman.dll, NETAPI32.dll, TAPI32.dll,

rtutils.dll, WINMM.dll, sensapi.dll,

DNSAPI.dll, winrnr.dll, WLDAP32.dll,

rasadhlp.dll, iphlpapi.dll, netman.dll,

MPRAPI.dll, ACTIVEDS.dll, adsldpc.dll,

ATL.DLL, SAMLIB.dll, WZCSvc.DLL, WMI.dll,

DHCPCSVC.DLL, WTSAPI32.dll, WINSTA.dll,

mshtml.dll, msimtf.dll, MSCTF.dll,

IMM32.DLL, msohev.dll, jscript.dll,

msxml3.dll, MSLS31.DLL, vbscript.dll,

Flash.ocx, comdlg32.dll, wdmaud.drv,

msacm32.drv, MSACM32.dll, midimap.dll,

mshtmled.dll, ddrawex.dll, DDRAW.dll,

DCIMAN32.dll, dxtrans.dll, dxtmsft.dll,

imgutil.dll, iepeers.dll, WINSPOOL.DRV,

pngfilt.dll, actxprxy.dll, dispex.dll

winamp.exe 440 ntdll.dll, kernel32.dll, USER32.dll,

GDI32.dll, ADVAPI32.dll, RPCRT4.dll,

SHELL32.dll, msvcrt.dll, SHLWAPI.dll,

COMCTL32.dll, ole32.dll, comdlg32.dll,

comctl32.dll, uxtheme.dll, Polski.lng,

in_cdda.dll, OLEAUT32.dll, WINMM.dll,

in_midi.dll, read_file.dll, in_mod.dll,

in_mp3.dll, WSOCK32.dll, WS2_32.dll,

WS2HELP.dll, in_vorbis.dll, in_wave.dll,

MSACM32.dll, in_wm.dll, wmaudsdk.dll,

DRMClien.DLL, VERSION.dll, strmdll.dll,

TAPI32.dll, rtutils.dll, out_disk.dll,

out_ds.dll, out_wave.dll, out_wm.dll,

ddraw.dll, DCIMAN32.dll, gen_ml.dll,

CLBCATQ.DLL, COMRes.dll, dsound.dll,

wdmaud.drv, msacm32.drv, midimap.dll,

KsUser.dll

cmd.exe 1464 ntdll.dll, kernel32.dll, msvcrt.dll,

USER32.dll, GDI32.dll, ADVAPI32.dll,

RPCRT4.dll

tasklist.exe 1404 ntdll.dll, kernel32.dll, msvcrt.dll,

ADVAPI32.dll, RPCRT4.dll, USER32.dll,

GDI32.dll, MPR.dll, ole32.dll, OLEAUT32.dll,

Secur32.dll, WS2_32.dll, WS2HELP.dll,

framedyn.dll, NETAPI32.dll, DBGHELP.dll,

VERSION.dll, uxtheme.dll, CLBCATQ.DLL,

COMRes.dll, wbemprox.dll, wbemcomn.dll,

Winsta.dll, wbemsvc.dll, fastprox.dll

wmiprvse.exe 164 ntdll.dll, kernel32.dll, msvcrt.dll,

ADVAPI32.dll, RPCRT4.dll, USER32.dll,

GDI32.dll, FastProx.dll, wbemcomn.dll,

OLEAUT32.dll, OLE32.DLL, NCObjAPI.DLL,

uxtheme.dll, CLBCATQ.DLL, COMRes.dll,

VERSION.dll, wbemprox.dll, wbemsvc.dll,

wmiutils.dll, cimwin32.dll, framedyn.dll,

Secur32.dll, SETUPAPI.dll, WTSAPI32.dll,

WINSTA.dll, CFGMGR32.DLL, WMI.DLL,

NETAPI32.DLL


(Asterisk) #4

W czasie ładowania sytemu jest wprowadzana

do zastrzeżonej części pamięci.

Inne aplikacje nie mogą jej nadpisać


(JNJN) #5

Ale wirusy to potrafią.

Trudno stwierdzić czy biblioteka kernell32.dll jest wykorzystywana przez wszystkie uruchamiane aplikacje,ale jest to ważna biblioteka systemowa ładowana przy starcie systemu i potrzebna do prawidłowej pracy systemu i można uznać że tak jest.

A dokładnie trzeba by było sprawdzić jakie dana aplikacja wykorzystuje pliki i zasoby systemu do pracy.

Trzeba by zastosować program monitorujący ten proces,jaki nie wiem.


(Tomek Zamlynny) #6

co oznaczaj nazwy plików z koncówką *32.dll no kernel32.dll, olepro32.dll, USER32.dll itd..

Czy ma jakieś znaczenie gdy kernelll32.dll jest zapisany małą czy wielką literą.