Key-find windows 7 pomoc w usunieciu

Wita

 

Prosiłbym o pomoc w wykopaniu tego dziadostwa, bo sie wprosiło jak daemona pobierałem

 

http://www.wklej.org/id/1653261/     

http://www.wklej.org/id/1653262/

 

 

Jest jakas inna opcja wywalenia tego (poza jakimis płatnymi programami) niz wrzucanie tematu na forum?

adwcleaner zainstaluj i wybierz scan i później cleaning

a jak to nie pomoże to:

Geek Uninstaller free:

http://www.geekunins…er.com/geek.zip

Kliknij prawym na wybrany program i wybierz Usuń program (wymuszone) 

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.key-find.com/?type=hpts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.key-find.com/?type=hpts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVKq={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVKq={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.key-find.com/?type=hpts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.key-find.com/?type=hpts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVKq={searchTerms}
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVKq={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-608425342-4256327680-3049150413-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.key-find.com/?type=hpts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
HKU\S-1-5-21-608425342-4256327680-3049150413-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.key-find.com/?type=hpts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVKq={searchTerms}
SearchScopes: HKLM - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVKq={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVKq={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVKq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-608425342-4256327680-3049150413-1000 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVKq={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-608425342-4256327680-3049150413-1000 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.key-find.com/web/?type=dsts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVKq={searchTerms}
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe http://www.key-find.com/?type=scts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
FF NewTab: hxxp://www.key-find.com/newtab/?type=ntts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
FF DefaultSearchEngine: key-find
FF SelectedSearchEngine: key-find
FF Homepage: hxxp://www.key-find.com/?type=hpts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
FF SearchPlugin: C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9zlrzwwt.default\searchplugins\key-find.xml
FF Extension: Fast Start - C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9zlrzwwt.default\Extensions\1425365786_xpi [2015-03-03]
FF Extension: Search Enginer - C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9zlrzwwt.default\Extensions\searchengine@gmail.com [2015-03-03]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [searchengine@gmail.com] - C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9zlrzwwt.default\extensions\searchengine@gmail.com
StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe http://www.key-find.com/?type=scts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - C:\Program Files (x86)\Opera\Launcher.exe http://www.key-find.com/?type=scts=1425365778from=coruid=ST9500325AS_S2W0WEVKXXXXS2W0WEVK
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.