Keylogger Ardamax nod nie daje rady

Witajcie dzisiaj chcialem skanowac system nodem… nawet nie zaczal bo wyskoczylo to:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97c … 52533.html

Nod nie moze go usunac… co mam zrobic? prosze o szybka pomoc :frowning:

folder wyglada tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ed … 09570.html

nie moge usunac tego recznie… co mam zrobic? oto log z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:15:26, on 2007-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgr.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

G:\Gry\lol\qttask.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\Logi_MwX.Exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\neostradatp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

G:\naprawa\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.esl.eu/pl/warrock/cqc/1on1/ladder/player/2748938/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ZipTorrent] D:\Program Files\ZipTorrent\ZipTorrent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wpkontakt] C:\Program Files\Wirtualna Polska\wpkontakt\wpkontakt.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "G:\Gry\lol\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKCU\..\Run: [VoipDiscount] "G:\Gry\VoipDiscount\VoipDiscount.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "D:\PROGRA~1\BITTOR~1\BITTOR~1.EXE" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "D:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus D92 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBZE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S2BF.tmp" /EF "HKCU"

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E702C9DE-FB74-47B8-8C07-FBCBE4BA51B3}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

nie gralem w tibie… plz czekam na szybka pomoc…

W logu nie widzę nic podejrzanego.

Ściągnij -->ComboFix

Wklej do Notatnika

(ponieważ obrazki są niewyraźne, więc w miejsce “29463” wpisz odpowiednie cyferki, a w moejsce “CHXH.EXE” wpisz odpowiednie literki):

File::

C:\WINDOWS\system32\29463\CHXH.exe


Folder::

C:\WINDOWS\system32\29463

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Potem:

Użyj –SDFix

Uwaga: Da się go uruchomić tylko w Trybie Awaryjnym.

Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

Log z ComboFixa wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

jessi

combo:

ComboFix 07-10-12.4 - Micha 2007-10-20 11:08:23.8 - NTFSx86

No tak, więc spróbuj jeszcze raz:

Wklej do Notatnika :

Folder::

C:\WINDOWS\system32\28463

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Zobacz, czy w tym logu nie ma już tego folderu.

Jeśli dalej jest, to:

Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:** _OTMoveIt** (Prawoklik Usuń Opróżnij Kosz).

I znów zrób log z ComboFixa i daj go.

jessi

to log:

ComboFix 07-10-12.4 - Micha 2007-10-20 11:45:01.9 - NTFSx86

Jest Ok.

Ze względu na sporą ilość rzeczy startujących wraz z systemem polecam lekturę tematu - "ZBĘDNIKI " w autostarcie.

czyli juz nie ma keyloggera? i moge bezpiecznie grac w MMO? :slight_smile:

Ze względu na sporą ilość rzeczy startujących wraz z systemem polecam lekturę tematu - "ZBĘDNIKI " w autostarcie.

spora ilosc? hmmm…

co to da ? :slight_smile:

System będzie bardziej wydajny, szybszy.