Keylogger czy czysto?


(Mastahhhh) #1

Witam ostatnio otworzyłem pewien program i wyświetlił mi się taki oto komunikat "Installation failed error 00x789" podejżewam ze to keylogger... a avast nawet na niego niezaregaował .

Log z HIjack:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:44:24, on 2008-12-21

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Gry\Warcraft IIIPL\Warcraft III\Warcraft III\w3dr.exe

D:\ProgramY\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Documents and Settings\Kraken\Pulpit\Tibia_Recall\Tibia Recall\Tibiarecall.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: run=

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O4 - HKLM..\Run: [w3dr.exe] D:\Gry\Warcraft IIIPL\Warcraft III\Warcraft III\w3dr.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] D:\ProgramY\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [Explorer] C:\Program Files\Explorer\Tibiarecall.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Bux.to Autoclicker.lnk = ?

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .png: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin6.dll

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virus ... nicode.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: pmnlkkh - C:\WINDOWS\

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LiveUpdate - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: Viewpoint Manager Service - Viewpoint Corporation - C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

--

End of file - 7589 bytes


(huber2t) #2

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(JNJN) #3

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN


(Mastahhhh) #4

http://wklej.eu/index.php?id=24bc95fbc6


(huber2t) #5

To jest log z Hijackthis a ja prosiłem o log z Combofix


(Mastahhhh) #6

http://wklej.org/id/30661/ log z Combofix ;]


(huber2t) #7

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

Folder::

C:\FOUND.106

C:\FOUND.105

C:\FOUND.104

C:\FOUND.103

C:\FOUND.102

C:\FOUND.101

C:\FOUND.100

C:\FOUND.099

C:\FOUND.098

C:\FOUND.097

C:\FOUND.096


Driver::

XDva032

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Mastahhhh) #8

http://wklej.org/id/30708/


(huber2t) #9

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C:\Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Mastahhhh) #10

Preskanowałem pod nazwą "obszary krytyczne" wyszło ze nie mam zadnych virusów ale jeszcze przed tym zrobiłem normalny skan avastem i wykryło jednego trojana - usunięty już. Mam rozumiec ze jesli nie ma nic w logach to niepowinno byc keylogerra? Mozliwe ze sie uaktywnia po włączeniu Tibii ( mój kuzyn kombinował ) .


(huber2t) #11

Przeskanuj Kasperskim obszar całego komputera i pokaz raport na forum


(Mastahhhh) #12

Masz na myśli "Mój Komputer" ?


(huber2t) #13

Tak


(Mastahhhh) #14

http://wklej.org/id/30869/ - przerwałem gdyż musiałem wyłączyć komputer ;( na 70 % wyłączyłem ale zeskanowało te dyski na których są zawsze u mnie virusy ... powiedzcie jak usunąc te 4 viry i czy 1 z nich to keylogger

z góry dziękuje :wink:


(Michaelp128) #15

Pobierz The Avenger, zaznacz poniższy tekst

UWAGA! Usunięcie tego pliku może spowodować utratę skrzynki odbiorczej tj. wiadomości e-mail.

Skopiuj :arrow: Kliknij na Paste Script from Clipboard :arrow: Execute :arrow: Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

:!: Po wykonaniu skasuj z dysku C:\Avenger\backup.zip i wklej raport na forum C:\avenger.txt

Wyłącz i włącz przywracanie systemu :arrow: http://support.microsoft.com/kb/310405/pll


(Mastahhhh) #16

http://wklej.org/id/30991/ - log z avengera

a z tymi 3-ma pozostałymi co zrobić ? przeciez wyszło ze są 4 virusy a 1 (chyba) jest usunięty


(Michaelp128) #17

Inne wirusy są w plikach przywracania systemy. Wyłączenie i włączenie spowoduje usunięcie ich.


(huber2t) #18

Za tamte trzy miało odpowiadać wyłączenie i włączenie przywracania systemu


(Mastahhhh) #19

A czemu ja niemoge tego zrobic daje własciwosci na dysk i niema takiej zakładki jak "Przywracanie systemu"

my.php?image=33dr9.jpg

lub link http://img214.imageshack.us/my.php?image=33dr9.jpg


(Spandau) #20