Kiedy można mówić o wystąpieniu plagiatu?

Witam Chciałbym poznać opinię na temat plagiatu, poniżej przedstawiam tekst oryginalny oraz po ‘przeróbce’ . W jakim stopniu zostanie to wykryte jako plagiat?

ORYGINAŁ:

Znaczenie systemów logistycznych w obecnie panującej gospodarce, jest

następstwem gwałtownie zwiększającego się przepływu strumieni materiałowych i

informacyjnych. Powiększa się międzynarodowa współpraca, zwiększa się zakres

więzi kooperacyjnych, które oddziaływają w sposób bezpośredni właśnie na systemy

logistyczne. Zmienia się ich charakter, tworzą się relacje a także powstają nowe

rozwiązania systemowe. Powoduje to, aby przetrwać należy znać wnikliwie

prawidłowości funkcjonowania i mechanizmy systemów logistycznych. Następuje,

zatem wiele problemów w wartościowaniu kryteriów oceniania systemów

logistycznych oraz podejmowane są próby rozwiązania tego właśnie problemu oceny

efektywności systemów logistycznych, decydującej o efektywności całego

przedsiębiorstwa.

PRZERÓBKA:

Systemy Logistyczne w obecnej gospodarce są efektem gwałtownego rozwoju przepływu informacji oraz strumieni materiałowych. Międzynarodowa współpraca, więzi kooperacyjne, wszystkie te czynniki mające wpływ na systemy logistyczne ulegają zwiększeniu, zmianą podlega charakter, stwarzając nowe rozwiązania systemowe. Relacje te budują prosty wniosek – by się uchować, należy posługiwać się wiedzą dotyczącą prawidłowości funkcjonowania systemów logistycznych oraz znać istotę funkcjonowania jego mechanizmu. Wartościowanie kryteriów analizujących systemy logistyczne zmuszają nas do podjęcia działań w celu zwalczenia problemu oceny efektywności nie tylko systemu logistycznego, ale także efektywności całego przedsiębiorstwa.

Toć to to samo inaczej napisane. Autor zauważy na pewno. Inni trudno powiedzieć :slight_smile:

Przykładem może być praca dyplomowa. magisterska. Czy taka przeróbka zostaję wychwycona jako plagiat ?

To nie będzie plagiat jeśli podasz źródło :slight_smile: Plagiatem będzie jak użyjesz tego samego obrazka, fragmentu tekstu itp. bez przeróbki i bez podania źródła.

Taka przeróbka nie będzie postrzegana jako plagiat:)

Jeśli poda źródło to jeszcze to przejdzie ale jeśli nie poda to będzie to plagiat, takie nagromadzenie identycznych sformułowań nie przejdzie jako przypadkowe (ja miałem co do tego pewność już przy czytaniu drugiego zdania).

Pomijając fakt, że to będzie faktycznie plagiat - niezależnie od tego, czy i jak bardzo to przekształcisz. Plagiat to nie jest kradzież cudzego tekstu, ale jego idei i przedstawianie jej jako własnej. Jeśli jednak podasz źródło tego fragmentu, to będzie cacy.

Na obecną chwilę cytujesz kogoś bez podania źródła to jest nielegalne(karane) :slight_smile:

LonngerM w miarę to wyjaśnił :slight_smile:

Przy ocenie czy coś jest plagiatem czy nie bierze się pod uwagę jak dużo własnej pracy ktoś włożył.

Jeśli w swojej pracy będziesz się tylko bazował na jednym źródle lekko je przekształcając jak tekst powyżej to może to przejść co najwyżej w jakiejś małej pracy domowej (i to też ciężko) ale nie w żadnej poważnej pracy takiej jak dyplomowa.

Korzystaj z kilku źródeł, pisz swoimi słowami zamiast używać cudzych zwrotów i dodaj jakieś własne objaśnienia, przykłady itp to będzie git.

ok Dzięki za opinię waszą i kilka wskazówek ! pozdrawiam! :slight_smile:

Do sprawdzania plagiatów uczelnie używają systemu plagiat.pl. System jest głupi i kompletnie nie sprawdza się w przypadku prac technicznych. Przykładowo moją pracę magisterską zakwalifikował jako plagiat, bo według niego fragmenty kodu były skądś zapożyczone. A jak niby miałem inaczej napisać instrukcje C# i SQL?

A wracając do twojego pytania, to plagiat.pl na 100% zakwalifikowałby to jako plagiat. Źródło ma wskazać skąd zaczerpnięta jest wiedza, a nie gdzie znajduje się taki tekst w innej pozycji literaturowej.

A jeśli tekst jest zaciągnięty z innej pracy dyplomowej, a nie z literatury, czy to robi jakąś różnicę ? W tym wypadku cytowanie odpada prawda?

to wtedy jest plagiat :wink:

To wtedy jest to na 100% plagiat i pełnym znaczeniu tego słowa.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plagiat#Rodzaje_plagiatu

Jeszcze takie pytanie, czy plagiatem jest także spis treści w pracy? i czy jeśli chodzi o rozdział w pracy opisujący, charakteryzujący przedsiębiorstwo to wtedy większość przecież jest taka sama, histori nie da się zmienić więc jak uniknąć plagiatu w kwestii historii i całego opisu przedsiębiorstwa jeśli piszę się to samo z takiego samego źródła ?

Boże drogi, czy naprawdę trzeba się bawić w kazuistykę? Plagiatem jest to, co polega na kradzieży cudzej idei. Jeżeli opisujesz podobny problem co ktoś inny, nawet w oparciu o podobną literaturę to jeśli będzie to twoja praca, to nawet w przypadku dojścia do podobnych wniosków nie będzie to plagiat. Plagiat nie polega na napisaniu tej samej pracy, tylko takiej samej.

Może się mylę (i mam taką nadzieję) ale czytając twoje kolejne posty mam wrażenie że próbujesz popełnić plagiat a od nas chcesz wyciągnąć jak to ukryć.

Więc może lepiej na tym skończ temat aby zachować przynajmniej jakieś pozory a ewentualne inne wątpliwości wyjaśnij z profesorem nadzorującym twoją pracę to nie popełnisz plagiatu.

A przede wszystkim korzystaj z wielu różnych źródeł to nie tyko unikniesz plagiatu ale możesz poznać spojrzenie na temat z innego punktu widzenia.

Pozdro.