Kilka poleceń echo w jednej lini - DOS


(Przemek191191) #1

Mam problem, ponieważ chciałbym wyświetlić coś takiego:

* p * p * p * p *p

* p * p * p * p *p

* p * p * p * p *p

* p * p * p * p *p

* p * p * p * p *p

gdzie p to przerwa która trwa 1 sekundę

mam już coś takiego:

@echo off

for /l %%i IN (1,1,5) DO echo * * * * *

ten skrypt tworzy mi coś takiego:

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

po dodaniu między ** zamiast p, sleep 1 /quiet wyświetlane jest:

* sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet

* sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet

* sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet

* sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet

* sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet * sleep 1 /quiet

Jak wykonywać polecenia w jednej lini??? czyli:

* p * p * p * p * p


(Pablo_Wawa) #2

http://ss64.com/nt/for.html

Running multiple commands in a FOR loop

I zamiast (brakującej) komendy “sleep 1” stosuję (za http://ss64.com/nt/sleep.html) polecenie

ping -n 2 127.0.0.1>nul


(Przemek191191) #3

O to chodziło, dziękuje za pomoc :wink:

A sleep (sleep.exe) to dodatkowy program ktory dodalem do system32.