Kilka porad dla DOSA


(pysiu) #1

Jak w DOS-ie wprowadzić znaki : \ ~ / y z ?

Doraźnym rozwiązaniem tego problemu jest posłużenie się tzw. kodami ASCII tych znaków. Liczby podane w tabeli obok należy wpisywać przy wciśniętym klawiszu ALT. Jednym z najczęstszych problemów jest także zamiana klawiszy Z i Y.

Kody ASCII niektórych znaków

Znak Kod

/ 47

: 58

\ 92

~ 126

Opis wybranych poleceń DOS-a

Przykłady i opis wybranych poleceń systemu DOS

Poruszanie się po strukturze katalogów

cd nazwa_katalogu Przejście do katalogu o podanej nazwie.

cd \ Przejście na katalogu głównego na bieżącym dysku.

cd .. Przejście do nadkatalogu.

c: Przejście na dysk C:.

Wyświetlanie zawartości katalogu

dir Wyświetlenie listy plików w bieżącym katalogu.

dir /p Wyświetlenie listy plików i podkatalogów w bieżącym katalogu.

Wyświetlanie nazw jest każdorazowo zatrzymywane po zapełnieniu ekranu.

dir *.doc Wyświetlenie listy plików i podkatalogów z rozszerzeniem doc znajdujących się w bieżącym katalogu.

Kopiowanie oraz usuwanie plików i katalogów

copy c:\mojedo~1\test.doc c:\temp\wynik.doc Utworzenie kopii pliku

test.doc z katalogu Moje dokumenty na dysku C: w pliku o nazwie

wynik.doc w katalogu temp na dysku C:.

copy c:\mojedo~1*.* d:\temp Przekopiowanie wszystkich plików z katalogu Moje dokumenty na dysku C: do katalogu temp na dysku D:. Podkatalogi nie zostaną przekopiowanie.

copy *.* d:\temp Przekopiowanie wszystkich plików z bieżącego katalogu do katalogu temp na dysku D:. Podkatalogi nie zostaną przekopiowanie.

del c:\temp\test.doc Usunięcie pliku test.doc z katalogu temp na dysku C:.

del c:\temp*.* Usunięcie wszystkich plików z katalogu temp na dysku C:. Podkatalogi nie zostaną usunięte.

del *.* Usunięcie wszystkich plików z bieżącego katalogu. Podkatalogi nie zostaną usunięte.

Tworzenie i usuwanie katalogów

md temp Utworzenie podkatalogu temp w bieżącym katalogu.

md d:\windows\temp Utworzenie podkatalogu temp w katalogu windows na dysku D:.

rd temp Usunięcie podkatalogu temp z bieżącego katalogu. Jeżeli podkatalog temp zawiera jakieś pliki lub katalogi, nie zostanie usunięty.

Formatowanie partycji

format a: Pełne sformatowanie dyskietki umieszczonej w stacji A:.

format c: /q Szybkie sformatowanie partycji C:.

format d: /q /s Szybkie sformatowanie partycji D i skopiowanie plików systemowych.