Kilka różnych BindingNavigatorów na jednej formie [C#]


(Czajo) #1

Witam. Piszę program na zaliczenie, który się łączy z bazą danych. Dodałem kontrolkę TabControl, na której chcę umieścić różne tabele z MySQL. Próbuję przeciągać tabele na formatkę. Jednak generuje się pierwszy BindingNavigator. Nawet po skopiowaniu i ustawieniu innej tabeli we właściwościach, ten drugi skopiowany nawigator nie działa… Da się to jakoś ustawić, żeby BindingNavigator działał dla każdej tabeli?