Kis 6.0 + gg 7.0


(Przemock) #1

Witam

Mam pewien problem

Za każdym razem, gdy uruchamiam gg 7.0, Kaspersky Internet Security pyta, czy zezwolić plikowi update.tmp, aby łączył się z internetem. Zaznaczyłem już opcję, aby KIS zezwalał update.tmp na dowolną aktywność w sieci, ale po restarcie gg znów jest to samo.. Do tego nie wyświetlają się banery reklamowe gg, w ich miejscu jest białe pole z jakimś tekstem..

Tylko proszę bez porad, że GG jest do niczego. Osobiście używam Konnekta, ale GG też muszę mieć ze względu na innych użytkowników komputera :slight_smile:


(Macio117) #2

Uruchom kasperskiego Anti-Hacker/zapora ogniowa/ustawienia(te ustawienia gdzie jest regulator ochrony komputera)/dodaj/gg7.exe.

I to już wszystko.

A co do gadu-gadu to polecam stefana ( http://stefan.interia.pl/)

jest lepszy, bo NIE WYŚWIETLA reklamy i można rozmawiać z użytkownikami interii, skypa, gadu-gadu...... i co najważniesze jest bardzo prosty w obsłudze;)


(Przemock) #3

ale to właśnie nie pomaga, już dawno tak zrobiłem..


(Danielm86) #4

to program szpiegowski. niektóre antywirusy i antyspyware wykrywają to i kasują. Zablokuj dostęp na stałe. gg i tak będzie chodziło


(Myszonus) #5

przemoc daj log z HijackThis i SilentRunners.


(Danielm86) #6

:shock: chodzi ci o to:

gg generuje ten plik


(Myszonus) #7

i generuje od tak sobie :lol: Niech da te logi dla pewności ;]


(Danielm86) #8

taka sprytka tych od gg. Szpiegują jak inni. Sam zobacz. Masz Zone Alarm lub innego firewalla. Weź odpal gg i zobaczysz że plik update.tmp chce połączyć się z serwerem gg.


(Myszonus) #9

Mam Linuxa :lol: A na windzie mam AQQ 8)

EOT :stuck_out_tongue:


(Przemock) #10

Hijack

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:35:25, on 2006-08-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

I:\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/search/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łšcza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: FiltrateIE Class - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\System32\safeie.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - Startup: Internet ADSL.lnk = ?

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: &©cišgnij wszystko za pomocš WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O8 - Extra context menu item: ©cišgnij za pomocš &WellGeta - C:\Program Files\WellGet\nxcatch.htm

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1152125409647

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D07D2CE4-AA7D-40B2-8C09-E7395E70EB21}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\System32\klogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

SilentRunners

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"kis" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]

"(Default)" = (empty string)

"NeroCheck" = "C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FiltrateIE Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\safeie.dll" [empty string]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyµwietlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyµwietlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Ochrona WWW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Ochrona WWW"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll" ["Kaspersky Lab"]

"{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

INFECTION WARNING! "AppInit_DLLs" = "C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\System32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\7-Zip\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\ACD Wallpaper.bmp"Startup items in "Przemek" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Przemek\Menu Start\Programy\Autostart

"Internet ADSL" -> shortcut to: "" [file not found]

"Rainlendar" -> shortcut to: "C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe" ["Rainy"]

"Yahoo! Widget Engine" -> shortcut to: "C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe" ["Yahoo! Inc."]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma Loader" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]

"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe" [empty string]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 14

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\

"ButtonText" = "Ochrona WWW"


{35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899}\

"ButtonText" = "WellGet"

"Exec" = "C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe" [empty string]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\


Missing lines (compared with English-language version):

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = "*g" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Kaspersky Internet Security 6.0, AVP, "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe -r" ["Kaspersky Lab"]

MySql, MySql, "c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe" [null data]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 116 seconds, including 18 seconds for message boxes)

(system) #11

Ja miałem ten sam problem z Konnektem. Zaznaczyłem regułę dla Konnekta, ale przy każdym jego włączeniu Anti-Hacker cały czas prosił mnie, żebym dopuścił Konnekta albo go zablokował. W ogóle w Anti-Hackerze Training Mode jest jakiś dziwny. Więc na Twoim miejscu przestawiłbym w opcjach Anti-Hacker z Training Mode na High Security. Tyle, że od tej pory firewall o nic Cię nie będzie pytał, sam będziesz musiał tworzyć reguły. Moim zdaniem jest to użyteczniejsze i co najważniejsze bezpieczniejsze od ciągłego dopuszczania jakichś aplikacji, które często nie wiemy do czego służą. Pozdrawiam.


(Myszonus) #12

W logach czysto. Więc zrób to co słusznie zauwazył master_zonk6 :slight_smile:


(Przemock) #13

Ale to również nie pomaga...

Za każdym razem przy uruchamianiu gg wyskakuje

screen1xy4.jpg

A tak wygląda banner reklamowy gg w oknie głównym

screen2ug7.jpg


(system) #14

Myślę, że banner nic Ci nie przeszkadza, chociaż mogę się mylić, ale zrób to co pisałem:


(Dareks8) #15

Podaję rozwiązanie : zlokalizuj plik update.tmp(w tempach użytkownika) otwórz go w notatniku skasuj całą zawartość zapisz zmiany. Ustaw plik jako "tylko do odczytu". I to wszystko.

p.s za brak tego bannera odpowiada w KIS 6 moduł anti spy -ochrona przed banerami.


(Przemock) #16

Ok, takie rozwiązanie skutkuje.

P.S. Za co dokładnie odpowiada plik update.tmp?


(system) #17

Jak już ktoś wyżej wspomniał, to taki gg-szpieg :smiley:


(Spam) #18

Jest to aplikacja, która sprawdza, czy są dostępne aktualizacje dla programu Gadu-Gadu.


(Danielm86) #19

mnie nigdy nie informowała czy są nowsze wersje :o


(system) #20

I przy okazji wysyła dane o Twoim komputerze.