KK Menu w RocketDock - Instalacja i konfiguracja

(Kaze) #1

WSTĘP

Kk Menu to dodatek typu docklet mogący z powodzeniem zastąpić systemowy menu Start a nawet poszerzyć jego możliwości ale w sposób bardziej atrakcyjny. Może też pracować równolegle z nim. Przewidziany jest właściwie do ObjectDock’a ale pracuje również z RocketDock. Wielu użytkowników RocketDocka chciałoby go używać ale nie wie jak go zainstalować a co dopiero skonfigurować. Im właśnie spróbuję pomóc i podpowiedzieć jak to zrobić.

INSTALACJA

 1. Zakładam, że najnowszą wersję RocketDock- v1.3.5 masz już zainstalowaną. Pobierz właściwy docklet Kkmenu.zip, rozpakuj i skopiuj folder KKMENU wraz z zawartością do wtyczek RocketDocka domyślnie: C:\Program Files\RocketDock\Docklets\KKMENU

 2. Wejdź teraz na stronę Rocketdock.com pobierz i rozpakuj plik: KKMenu Docklet v1.2 RC2, i uruchom installer.

Będziesz miał 3 opcje do wyboru, ja wybrałem drugą z obsługą zasobnika systemowego, 3 opcji nie polecam (jest dla zaawansowanych użytkowników)

screenshot00026qo4.png

Po instalacji zrestartuj komputer…

 1. Właściwa instalacja jest już zakończona, RocketDock już widzi w opcji Dodaj element nasze Kk Menu ale ja proponuję jeszcze pobrać z Rocketdock.com plik KkMenu_1.2_RC2_Mazzi_mod_0.2

Rozpakuj archiwum i skopiuj plik KkMenu.dll i podmień na ten znajdujący się już w *C:\Program Files\RocketDock\Docklets\KKMENU* (jest to nowsza wersja biblioteki, która ma dodatkową opcję blokady (zamrażania) animacji paska RocketDock w momencie wciśnięcia przycisku Kkmenu)

 1. Domyślne w folderze …KKMENU\SKINS\ jest tylko jedna skórka warto więc skorzystać z okazji i ściągnąć jeszcze plik KkMenu_1.2_RC2_LSD_mod_0.3, zawiera on między innymi skórki Areo i VistaGlass, które też skopiuj do głównego folderu skórek *C:\Program Files\RocketDock\Docklets\KKMENU\SKINS*

 2. Na koniec wejdź jeszcze do _C:\Program Files\RocketDock\Docklets\KKMENU\KKMENU\UTILS_ i skopiuj pliki dźwiękowe do głównego folderu KKMENU _C:\Program Files\RocketDock\Docklets\KKMENU_

KONFIGURACJA KKMENU

 • Kliknij PPM na pasku RocketDocka (w miejscu separatora) i wybierz Dodaj element - Kk menu i w wywołanym oknie wpisz nazwę naszego przycisku np. Kk Menu a następnie wybierz mający reprezentować go obrazek (pojawi się na pasku RocketDock)

screenshot00027qp4.png

 • Kliknij teraz General Kk Menu Setup i zmień skórkę Areo Small a następnie na Show Menu Editor - przechodzimy do ustawień menu.

:arrow: Folder dynamiczny (zakładamy, że chcemy emulować menu Start Windows)

 1. W edytorze zaznacz Menus i kliknij Add menu, ustaw w “Menu kind”: Dynamic Folder , w “Menu name”: menu Start a w “Folder”: (przyciskiem Przeglądaj wskazujemy folder z systemowym Menu Start), najczęściej będzie to C:\Documents and Settings…\Menu Start (w miejscu kropek wybierz swój profil), w “Merge with Folder”: (wskazujemy tak samo ale wybieramy profil “All User” C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start , w “Show”: Files first

screenshot00029rl6.th.png

 • i mamy już kopię systemowego Start,

Aktywuj teraz nasze świeżo utworzone “menu Start” i kliknij Close

screenshot00030dx5.png

…i sprawdź jak wygląda nasze menu:

screenshot00031vi9.png screenshot00032rp8.th.png

Na tym moglibyśmy zakończyć konfigurację, ale my chcemy coś więcej niż kopia Windows menu.

Jeżeli chcesz jeszcze utworzyć kolejny “dynamiczny folder” np. Moje obrazy to wróć do pkt.4 i powtórz opisaną procedurę z tą różnicą, że pole “Merge with Folder” pozostaw puste.

:arrow: Utworzymy teraz menu ze skrótami np. do gier

 1. Kliknij PPM na przycisk Kk Menu i wywołaj edytor menu a następnie Show Menu Editor , zaznacz wpis Menus i kliknij Add Menu, tym razem w “Menu Kind” pozostaw List Of Shortcuts , w “Menu name” wpisz Gry

 2. Zaznacz teraz z lewej strony w Menus pozycję Gry i kliknij przycisk “Add Menu Item” i z prawej strony edytora w opcji “Kind” wybierz Shortcuts a następnie wypełnij pozostałe pola wg. poniższego wzoru:

screenshot00034fy9.png

Wróć teraz do pkt. 2) i wykonaj taką samą procedurę zmieniając tylko nazwę gry, obrazek reprezentujący grę w menu i ścieżkę dostępu do gry… itd.

screenshot00035oz1.png

Jeśli chcesz jeszcze utworzyć inne menu ze skrótami, wróć do pkt.1) i powtórz czynności zmieniając nazwę

W ten sposób możemy tworzyć kolejne menu (skróty lub foldery) ale na razie będą samodzielne tzn. aktywne może być tylko jedno menu, w naszym przypadku: menu Start lub Gry.

screenshot00039gm7.png

:arrow: Teraz postaramy się połączyć je w jedno wspólne menu. W tym celu utwórzmy kolejne już trzecie menu

1] Otwórz edytor, zaznacz Menus i kliknij “Add Menu” i nazwij je Główne

screenshot00041dy2.png

2] Zaznacz z lewej strony wpis Główne i kliknij przycisk “Add Menu Item” a z prawej strony pod “Kind:” wybierz Submenu, pojawi się nowe okienko “Submenu:” w którym wybierasz nasze utworzone na początku menu Start

screenshot00042gv2.png

3] Wróć teraz do pkt. 2] i powtórz czynność, tym razem jako “Submenu:” wybierz Gry

4] Następnie uaktywnij utworzone menu Główne i kliknij Close.

screenshot00043bq2.png

Sprawdźmy efekt naszej pracy, mamy już połączone menu Start oraz Gry:

screenshot00044rs9.png

:arrow: Teraz do menu Gry chcemy dodać podfolder Strategie wraz ze skrótami gier

W tym celu tworzymy nowe menu ze skrótami:

 1. Otwórz edytor, zaznacz Menus i kliknij “Add Menu” i nazwij je Strategie , w polu “Menu kind:” pozostaw List of Shortcuts

 2. Zaznacz z lewej strony wpis Strategie i kliknij przycisk “Add Menu Item” a z prawej strony w polu “Kind:” wybierz Shortcut i wskaż ścieżkę dostępu do pliku .exe gry, wpisz jej nazwę i obrazek .png

screenshot00058ov4.png

Jeżeli chcesz dodać więcej skrótów gier do Strategie , wróć do pkt. 2) i powtórz czynność, zmieniając ścieżkę gry itd.

Gdy chcesz dodać nowy podfolder do menu Gry , wróć do pkt.1) i powtórz czynność, zmieniając nazwę podfolderu np na Symulacje

:arrow: Kolejnym krokiem będzie połączenie menu Strategie ze wpisem Gry (tak aby Strategie były podfolderem menu Gry)

 1. W tym celu zaznacz menu Gry a następnie przycisk “Add Menu Item”, w polu “Kind:” wybierz “Submenu” i otwartym nowym oknie Submenu wybierz niedawno utworzone “Strategie” (patrz poniżej)

screenshot00059fb4.png

Jeśli utworzyłeś podfolder Symulacje , wróć do pkt.3) i powtórz czynność zmieniając oczywiście nazwę Symulacje

…a oto efekt naszej pracy:

screenshot00061qt1.png

Na zakończenie dodamy jeszcze do pierwszego okna (nad wpisy: menu Start i Gry) naszego menu kilka skrótów aplikacji np. z paska szybkiego uruchamiania Windows [The Bat, Nero Smart, Firefox i Gimp itp]

 1. Otwórz edytor, kliknij Główne a następnie “Add Menu Item”, pod opcją “Kind:” wybierz Shortcut, niżej wskaż ścieżkę dostępu do Thebat.exe, wypełnij nazwę oraz ewentualnie obrazek PNG reprezentujący program.

Teraz zaznacz z lewej strony wpis The bat i przyciskami przemieść go w górę ponad wpis Gry.

 1. Wróć do pkt. 4) i powtórz czynność dla wszystkich zaplanowanych aplikacji.

screenshot00062lx5.png

:arrow: Na zakończenie sprawdźmy jeszcze zasobnik systemowy (tray)

Otwórz jeszcze raz Edytor menu a następnie kliknij przycisk Setup Tray i zaptaszkuj Enable Tray support on this icons

A oto efekt, ikonki z traya pojawiły się na przycisku Kk Menu (są animowane)

screenshot00049nk3.png

Końcowy nasz efekt naszej pracy:

screenshot00050au2.png

Myślę, że nieco przybliżyłem sposób konfiguracji KkMenu, która wydaje się trochę skomplikowana ale po kilku próbach szybko stanie się łatwa i zrozumiała.

Można oczywiście dalej rozbudować menu, dokładając kolejne skróty, foldery czy podfoldery według własnych potrzeb do czego gorąco zachęcam.

(pakeroso) #2

Brakuje w tym tutku, a dokładnie w punkcie 2. istotnego szczegółu - gdzie zainstalować KKMenu Docklet v1.2 RC2.

Domyślnie ścieżka instalacji ustawia sie na C:\Program Files\Stardock\ObjectDock i musimy ją zmienić na C:\Program Files\RocketDock 8)