Klamry w c++


(Ggrzegorz7) #1

Mam pytanie do czego służą klamry w instrukcjach ?


(Gardner) #2

No klamry to chyba jest dość podstawowa część... klamra otwierająca { i zamykająca } służą do pokazania gdzie dana funkcja/pętla/procedura itp. zaczyna i kończy.


(Ggrzegorz7) #3

Dzięki


([alex]) #4

Raczej - nawiasy klamrowe grupują instrukcje lub dane w jedną instrukcje lub dane.