Klasa, this, self, addEventListener - proszczenie kodu


(look997) #1

Mam takie coś