Klasy JS i addEventListener


(look997) #1

Chcę mieć dostęp do this.idWidget z poziomu funkcji funFx.