Klasy w JavaScript - ECMAScript 6


(look997) #1

Jaki jest obecnie najlepszy, najbliższy standardom sposób na tworzenie i używanie klas w JavaScript?


(GioWDS) #2

O ile chcesz, żeby to działało, a nie tylko zgadzało się na papierze to najprościej definiując funkcję.