Klawiatura


(Krasnalek52pl) #1

Witam, w windowsie mam zwalona klawioatue, a mianowicie gdy przycisne klawisz słychac głośnik systemowy a żeby klawisz wskoczył musze czekac 15 sek(trzymac klawisz)

prosze o pomoc


(Zbych ) #2

A co w DOS-sie albo w biosie klawiatura działa?? bo skoro dzwięk wydobywa sie z głosnika z budy to nie wydaje mi sie aby to system był winny, tak nabazgrałeś że trudno coś wywnioskować , wymien klawiature na inną a ewentualnie potem zgłaszj dalsze problemy.


(Krasnalek52pl) #3

ja teraz na linuxie siedze i wszystko spox :smiley: ale windows… :frowning:


(boczi) #4

Daj log z Hijackthis. Może jakiś syf siedzi.

http://www.hijackthis.prv.pl


(Krasnalek52pl) #5
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:21:39, on 2005-09-30

Platform: Windows 2000 SP3 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 SP3 (5.00.2920.0000)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINNT\svchost32.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINNT\System32\internat.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINNT\System32\w?wexec.exe

C:\Program Files\ubrs\ahrs.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\KWORLD\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINNT\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Adrian\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.562\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINNT\svchost32.exe,C:\WINNT\system32\userinit.exe,

O2 - BHO: (no name) - {1BDBABBA-677D-588B-2976-3DB60C4FF690} - C:\WINNT\System32\jdbenbl.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Cqyeeuf] C:\WINNT\System32\w?wexec.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Oebs] C:\Program Files\ubrs\ahrs.exe

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O4 - Global Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWORLD\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O16 - DPF: {112857FE-03FF-11D5-9A3F-0080C8D85044} (GameDesire Solitaires) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/solitaire_2_0_0_18.cab

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuklc.mht!http://kazaalite.pl/stats/loud.chm::/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - ms-its:mhtml:file://c:\nosukmt.mht!http://kazaalite.pl/stats/mta.chm::/MediaTicketsInstaller.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINNT\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINNT\system32\ZONELABS\vsmon.exe

(Gutek) #6

Syf masz:

Masz plik “z pytajnikiem” - w?wexec.exe , jak usunąć zobacz TU

  1. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  2. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  3. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  4. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  5. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Potrzebny SP4 oraz zmień przeglądarkę np. na Operę