Klient poczty e-mail z obsługa iCloud w tym e-mail icloud w trybue Push?


(66Garoz) #1

Tak jak w temacie klient poczty e-mail obsługujący kalendarz i e-mail w trybie Push z usług iCloud bo ten UWP Windows 10 Outlook w Windows 10 nie obsługuje w trybie push tylko pobieranie minimum co 15 minut, a w trybie samouczenia co 2 godziny? Oczewiście darmowy :slight_smile: Mailbird poradzi sobie z tym, ktoś testował?