Klient SSH na Windows - alternatywa dla Putty z możliwością zapisania danych do logowania

Poszukuję jakiegoś alternatywnego dla Putty klienta SSH na Windows, który oprócz porównywalnej funkcjonalności oferowałby możliwość zapisania danych do logowania.

Sugeruję zrobić to po ludzku: WSL2 + natywny klient ssh + logowanie kluczami :slight_smile:

O to chodzi?

http://www.9bis.net/kitty/#!pages/LogonScript.md

solar putty Solar-PuTTY for Windows – Free SSH Download | SolarWinds

Ale czy putty nie ma takiego pola wyciętego, wtedy powinieneś zacząć do „Spróbuj Kitty”.

OpenSSH Client.

W PowerShell:
Get-WindowsCapability -Online | ? Name -like 'OpenSSH*'

Instalujesz:
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~x.x.x.x

Ustawiasz ssh-agent na automatyczny start:
Get-Service -Name ssh-agent | Set-Service -StartupType Automatic

Jak masz jakieś klucze prywatne to dodajesz:
ssh-add ~\.ssh\id_nazwaklucza
Tu masz więcej na temat zarządzania kluczami tam:

W katalogu .ssh można też utworzyć plik config, podobnie jak pod Linux i definiujesz sobie w nim nazwy/parametry połączenia.
Wtedy wystarczy wpisać np.:
ssh labpc
I z automatu Ci się łączy.

Ewentualnie w Windows Terminal aliasy sobie poustawiaj, jak nie chce Ci się robić configa.

Można też wyklikać:

Zawsze najlepszy jest natywny klient ssh niż jakiś 3rd.

@MRx21, właśnie tego szukałem. Dziękuję!