Klient Web Service w Visual Studio 2010

Czy ktoś ma jakiś przykład jak stworzyć w Visual Studio 2010 klienta Web Serwisu. W Visualu 2003 była opcja, że do projektu dodawało się “Web Reference” i podczas kompilacji powstawała klasa zaślepkowa do zawołania Web Serwisu. Po konwersji projektu z formatu Visual 2003 do Visual-a 2010 w Solution widać te same pliki, ale budowanie projektu nie skutkuje stworzeniem klas odpowiedzialnych za wołanie Web Serwisu.