Klika ankiet w jednym formie


(szygmon) #1

Witam!

Chcę zrobić plebiscyt, czyli tak jakby kilka ankiet z możliwością jednego wyboru do pytania. I teraz input type radio pozwala mi na jedno zaznaczenie we wszystkich pytaniach, a checkbox pozwala na kilka odpowiedzi. Jak to zrobić, żeby było dobrze?


(ra-v) #2

wtedy w $_POST['pytania'] masz tablicę z odpowiedziami. W value podałem po prostu ID z bazy możliwych odpowiedzi, ale w value mozesz ¶ównież wpisać kolor.