Kłopot z aktualizacją Ubuntu 16.10 do 17.10


(leryk) #1

Kilkukrotnie system proponował uaktualnienie do aktualnej wersji.
Każda próba uaktualnienia kończyła się komunikatem jak w załączonej treści:

W:Błąd GPG: http://deb.opera.com/opera stable InRelease: Następujące podpisy nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 63F7D4AFF6D61D45, E:Repozytorium ‚http://deb.opera.com/opera stable InRelease’ jest niepodpisane.

Uaktualnienie do najnowszej wersji zostaje przerwane. Co i jak mogę zrobić aby móc uaktualnić dystrybucję do 17.10 ?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.


(marcin82) #2

Podaj wynik drugiej komendy:
sudo su
apt-get update && apt-get -s dist-upgrade


(Kris-is) #3

Najpierw spróbuj dodać brakujący klucz ( w twoim przypadku “ID_klucza” to 63F7D4AFF6D61D45) - więcej o tym, jak dodać ten klucz poczytasz m. in. tu: https://linuxiarze.pl/repozytoria_ubuntu/ (Klucza publiczne + aktywacja zmian).

Później pozostanie Ci sprawdzić, czy aktualizacja ruszy, czy nie…