Kłopot z HardLink


(sexy69bis) #1

fsutil hardlink list "G:\txt\notes.vbs"
pokazuje ścieżkę do pliku oryginalnego(źródłowego).
######################################
Symbolik link -> (User Data):
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\

a jak znaleźć ścieżkę do katalogu źródłowego?
D:\Google\Chrome\User Data\