Kłopot z Need2Find Bar


(Ilona300) #1

Witam

Od pewnego czasu, a właściwie od kiedy ściągnęłam Kazaa (nie wiem jaką wersję, bo już ją wyrzuciłam), ściągnęłam trochę świństwa z netu. Próbowałam sobie z tym poradzić. Wyłapywał mi trochę śmieci Norton Antywirus, Mks on-line, spybotem. trochę pousuwałam poprzez regedit, ale nadal nie mogę wyrzucić z panelu sterowania z programów Need2Find bar. Popełniłam błąd, bo teraz się doczytałam, że powinnam usuwać wszystko w trybie awaryjnyjm przy wyłączonym przywracaniu systemu. Pewnie wszystko powróciło, ale podczas skanowania Norton nie wykrywa wirusów. Dlaczego? Wcześniej je widział.

Proszę o sprawdzenie mojego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:29:52, on 2005-11-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\WINDOWS\VM_STI.EXE

D:\WINDOWS\vsnpstd.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\ppp\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.422\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 172.17.0.6:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: RXResultTracker Class - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - (no file)

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - D:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - D:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - D:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "D:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] D:\WINDOWS\VM_STI.EXE Philips SPC 200NC PC Camera

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] D:\WINDOWS\vsnpstd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "D:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: hpdj - Unknown owner - D:\DOCUME~1\ppp\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Pozdrawiam i proszę o pomoc.

[quote][/quote]

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku plik, który podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz hpdj