Kłopot z zalogowaniem się do banku

Tak jak w temacie. Dzisiaj chciałem zalogować się do pkointeligo i po wpisaniu identyfikatora i hasła wyskoczyło mi coś takiego :

syfet3.jpg

Dzwoniłem na infolinie i pani mi powiedziała że mam wirusa, musze przeskanować kompa itp.

Zeskanowałem NODem - nic nie wykrył, sprawdziłem spybotem i odkurzaczem - powyrzucałem to co wykryły.

Uruchomiłem kompa jeszcze raz, i dalej to samo wyskakuje jak się chce zalogować do banku.

Nie wiem co to może być, proszę o pomoc.

Tutaj jeszcze log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:11:23, on 2008-07-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\daemon tools\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Spybot-SD IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSGamerOSD] C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Programy\daemon tools\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "D:\Programy\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe


--

End of file - 7930 bytes

Log wygląda na czysty

Daj log z Combofix

Ja nie widzę w logu,co by powodowało twoje problemy.

Zrób tylko to:

Te w/w wpis sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz go >> Fix checked

Daj log z -----> ComboFix.

Ta strona banku jest sfałszowana. Żaden bank nie prosi o podanie kilku następujących po sobie kodów do potwierdzenia przelewu. Wejdź na stronę banku z poziomu Firefoxa 3. on ma zabezpieczenie przed phisingiem

Dodatkowa ta informacja na czerwono to jakiś łamany polski

Wszedłem z Opery i z Firefoxa - wszystko ładnie i pięknie. Tylko na explorerze dalej to samo.

Na razie nie będe się bawił ComboFix bo jestem z doskoku.

W takim wypadku moge spokojnie zapłacić rachunek przez Firefoksa czy Opere ? Czy jest to ryzykowna sprawa ? Może ma ktoś jeszcze taki problem przy wchodzenie przez explorera ?

Dzięki wielkie, pozdrawiam

Jeśli dzwoniłeś na infolinię i przedstawiłeś sytuację to doprawdy dziwne było zachowanie tej pani.Jak

napisał to MarS Żaden bank nie prosi o podanie kilku następujących po sobie kodów do potwierdzenia przelewu(nawiasem mówiąc wisisz mu duuuże piwko bo ustrzegł Cię przed kłopotami).Ona sama powinna

natychmiast rozpoznać,że coś jest nie tak.

Ja bym nie ryzykował. W końcu tu chodzi o Twoje pieniądze! Co do IE to daj loga z ComboFix

Widocznie coś się do niego dokleiło. Sprawdź może zarządzenie dodatkami w opcjach internetowych/programy. Może uda Ci się znaleźć coś podejrzanego? Proponowałbym też przeskanować system w trybie awaryjnym przy pomocy darmowego SmitFraudFix viewtopic.php?p=539329

Typowy phishing. Zainstaluj IE7 - ma filtr anty phishingowy może usunie ci ten syf.

Przez pare dni mnie nie było. Poczytałem troszke i wydaje mi się że mam na kompie trojana mebroot.

Oto log z combofix :

ComboFix 08-08-08.01 - Krystian 2008-08-08 17:05:36.3 - NTFSx86

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

DAEMON Tools Lite odinstaluj.

Wklej do Notatnika:

Driver::

FXDrv32

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Pobierz program SDFix

Zrobiłem i oto log :

http://www.wklej.org/id/2ad3388e39

Powinno być Ok, ale jeszcze zrób na koniec skan http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html + raport w IE

Jest :slight_smile:

Dziękuje bardzo za pomoc

Pozdrawiam