Klopotliwy problem


(Acen) #1

cze,

kolega poprosil mnie abym wrzucil loga na forum,

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:17:22, on 2006-06-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe

C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

C:\Program Files\TClock\TClock.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe

C:\Documents and Settings\holys\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Internet Explorer] C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\ipwins\ipwins.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TClock.exe] C:\Program Files\TClock\tclock_install.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &MyToolBar Search - res://C:\Program Files\ToolBar888\MyToolBar.dll/MENUSEARCH.HTM

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EB4A0E37-C1C2-4086-B7C1-4ABF28C33EF2}: NameServer = 83.146.21.6 212.158.248.5

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

(Gblade) #2

skasuj w trybie awaryjnym (pliki + wpisy w hjt)

wklej loga z silent runners (opis w przyklejonym)


(Kuz5) #3

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

A może opiszesz jaki masz problem, zobacz jak ten temat wyglada

I jak my mamy ci pomóc

Opisz konkretnie jaki masz problem