Kłopoty z nagrywarką cd rw

Cześć wam mam pytanko co się mogło stać z nagrywarką liteon cdrw ponieważ nienagrywa z hdd a z cd na cd bez problemu zaniosłem do serwisu obadali no i wymienili na nową przyniosłem do domu no i to samo więc goniłem z nowu z nią do serwisu gość przyjął ją ale serwis ma dziś nieczynne no i zostawił ją do poniedziałku bo sklep tylko ma czynne dziś przy nagrywaniu pisało mi przerwane … polecenie scsi ,niemożna wykonać zakończenia ścieżki …itp. mam wobec tego pytanko czy komputer może zepsuć nagrywarke czy to zbieg okoliczności dali popsutą wklejam loga skopiowałem wszystko bo niewiem co potrzebne pozdrowionka

Windows XP 5.1

IA32

WinAspi: File ‘Wnaspi32.dll’: Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 1997-12-23 02:23:24

ahead WinASPI: File ‘C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll’: Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003-01-29 21:37:36

Nero Version: 5.5.10.53 (Nero Express)

Recorder: Version: QSGE - HA 2 TA 0 - 5.5.10.53

Adapter driver: <> HA 2

Drive buffer : 2048kB

Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?

CD-ROM: Version: 9S14 - HA 0 TA 1 - 5.5.10.53

Adapter driver: HA 0

Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI

=== Scsi-Device-Map ===

DiskPeripheral : ST380011A 3.06 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: ?

CdRomPeripheral : CD-RW CDR-7S52 QSGE nvidesm Port 0 ID 0 DMA: ?

CdRomPeripheral : LITE-ON DVD SOHD-167T 9S14 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: ?

CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.1b axvscsi Port 1 ID 0 DMA: ?

CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.1b axvscsi Port 1 ID 1 DMA: ?

CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.1b axvscsi Port 1 ID 2 DMA: ?

=======================

AutoRun : 1

Excluded drive IDs:

CmdQueuing : 1

CmdNotification: 2

WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte

ShowDrvBufStat : 0

EraseSpeed : 0

BUFE : 0

Physical memory : 511MB (523760kB)

Free physical memory: 202MB (207468kB)

Memory in use : 60 %

Uncached PFiles: 0x0

Use Static Write Speed Table: 0

Use Inquiry : 1

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Enabled (1)

Wizard: On

10.2.2006

CD-ROM (ISO)

20:10:02 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7604

Iso document burn settings


Determine maximum speed : FALSE

Simulate : FALSE

Write : TRUE

Finalize CD : TRUE

Multisession : FALSE

Burning mode : TAO

Mode : 1

ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)

Character set : ISO 9660

Joliet : TRUE

Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE

Allow more than 255 characters in path : TRUE

Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE

20:10:02 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655

Buffer Underrun Protection activated

20:10:03 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115

Reader running

20:10:03 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 125

Writer CD-RW CDR-7S52 running

20:10:03 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571

First writeable address = 0 (0x00000000)

20:10:03 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3768

Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media

20:10:03 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672

Setup items (original item values)

0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)

2 indices, index0 (150) not provided

original CD pos #0 + 254879 (254879) = #254879/56:38.29

relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos


20:10:03 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229

Last possible write address on media: 359845 (79:59.70)

Last address to be written: 254878 (56:40.28)

20:10:03 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 234

Write in overburning mode: FALSE

20:10:03 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1694

Recorder: CD-RW CDR-7S52;

CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation

ATIP Data:

Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)

Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)

20:10:03 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824

Prepare recorder CD-RW CDR-7S52 for write in TAO

DAO infos:

==========

MCN:

TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated

Tracks 1 to 1:

TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC “”, FilePos 0 307200 522299392

20:10:03 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852

Removed 2 run-out blocks from end of track 1.

20:10:03 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)

2 indices, index0 (150) not provided

original CD pos #0 + 254879 (254879) = #254879/56:38.29

relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 254877 blocks [CD-RW CDR-7S52]


20:10:03 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655

Caching of files started

20:10:03 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655

Caching of files completed

20:10:03 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655

Burn process started at 24x (3 600 KB/s)

20:10:03 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978

Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

20:10:03 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19030

Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON

20:10:15 #19 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1445

SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x02890000

Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)

HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)

TA-Status 0x00 (0x00, OK)

Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

Sense Code: 0x26

Sense Qual: 0x02

CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02

20:10:15 #20 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:10:15.828 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 32768 Bytes

20:10:15 #21 Text 0 File Writer.cpp, Line 316

20:10:15.859 - CD-RW CDR-7S52 : Queue again later (Intervall : 18msec)

20:10:24 #22 Text 0 File Writer.cpp, Line 442

SCSI-Layer send CDRERR_BUFFER_TO_BIG to writer

20:10:24 #23 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:10:24.828 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 30720 Bytes

20:10:33 #24 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:10:33.828 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 28672 Bytes

20:10:42 #25 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:10:42.828 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 26624 Bytes

20:10:51 #26 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:10:51.828 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 24576 Bytes

20:11:00 #27 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:11:00.828 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 22528 Bytes

20:11:09 #28 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:11:09.828 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 20480 Bytes

20:11:18 #29 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:11:18.828 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 18432 Bytes

20:11:27 #30 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:11:27.015 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 16384 Bytes

20:11:35 #31 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:11:35.015 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 14336 Bytes

20:11:43 #32 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:11:43.015 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 12288 Bytes

20:11:51 #33 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:11:51.015 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 10240 Bytes

20:11:59 #34 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:11:59.031 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 8192 Bytes

20:12:07 #35 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:12:07.015 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 6144 Bytes

20:12:15 #36 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:12:15.031 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 4096 Bytes

20:12:23 #37 Text 0 File Writer.cpp, Line 453

20:12:23.015 CD-RW CDR-7S52 : WriteBuffer reduced to 2048 Bytes

20:12:31 #38 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1445

SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x02890000

Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)

HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)

TA-Status 0x00 (0x00, OK)

Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

Sense Code: 0x26

Sense Qual: 0x02

CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00

Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02

20:12:31 #39 Text 0 File Writer.cpp, Line 446

Recorder-Buffer cannot be reduced any more

20:12:31 #40 CDR -500 File Writer.cpp, Line 333

SCSI/IDE Command aborted

20:12:31 #41 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222

all writers idle, stopping conversion

20:12:35 #42 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216

conversion idle, stopping reader

20:12:35 #43 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194

Invalid write state

20:12:35 #44 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194

Could not perform EndTrack

20:12:35 #45 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14023

start Close Session

20:12:35 #46 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655

Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)

20:12:35 #47 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406

SCSI not using temporary buffers

20 out of 20 temporary buffers allocated

Existing drivers:

File ‘Drivers\ASPI32.SYS’: Ver=4.57 (1008), size=23936 bytes, created 1997-12-23 03:02:46

File ‘Drivers\PXHELP20.SYS’: Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 2005-03-12 00:28:10 (Prassi/Veritas driver for win 2K)

File ‘Drivers\nvidesm.sys’: Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 2002-11-13 08:10:00 (Adapter driver for src)

Registry Keys:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

Jak to rozumieć? Masz dwa napędy i przy “kopiowaniu w locie” wypala bez problemu? Wypalasz pliki z dysku i nie chce wypalać? Nie jest to raczej wina nagrywarki, ale raczej programu do wypalania, albo problem ze sterownikami ASPI.

Napisz co chcesz wypalić z dysku, dane, audio, video czy obrazy płyt. Jeśli obrazy płyt, to osobiście nie mam zaufania do Nero. Obrazy płyt wypalam Alcoholem 120% albo CloneCD.

cześć troche namieszałem tak mam dwa napędy jeden to lite-on dvd sohd-167t a drugi to nagrywarka cd-rw lite-on cdr-7s52 jeżeli włoże cokolwiek do tego pierwszego to mi wypali na nero na nagrywarce natomiast gdy chce wypalać cokolwiek z HDD na nagrywarce to za chiny ludowe nieda rady nero odinstalowałem i instalowałem orginalne różne wersje to dzieje się to samo czyli nic myśle że może w biosie nagrywarki coś nie tak myślałem w pierwszej chwili że system mi psuje nagrywarkę ale co to ma do żeczy no i nagrywarkę sprawdzałem na innym kompie jest to samo tylko czemu tą starą wymienili mi gwarancyjnie na nową a ta nowa ma takie same objawy jak ta którą odniosłęm wcześniej czy to może być zbieg okoliczności połączony z pechem zaniosłem tą nową spowrotem do serwisu no i boje się jak unich będzie chodzić no i na początek skasują mnie 40zł w razie niestwierdzenia usterki dopiero się dowiem w poniedziałek no i właśnie dla tego się obawiam pozdrowionka

Złączono Posta : 13.02.2006 (Pon) 13:59

z mojej strony temat można wywalić do śmietnika byłem w serwisie no i była zepsuta nagrywarka a nie wina reszty tematz mojej strony zamknięty pozdrowionka