Kłopoty z uruchomieniem programu Ares

Zainstalowałem Ares 2.0 i przy uruchamianiu pojawia się komunikat:

The procedure entry point SetFilePointerEx could not be located in the dynamic link library kernel32.dll

Proszę o zmianę tytułu na bardziej konkretny.

Użyj opcji icon_edit.gif

http://www.dll-files.com/dllindex/download.php?kernel32download0UIkREYIlQ

Pobierz, skopiuj do katalogu C:\Windows\System i C:\Windows\System32

Powinno pomóc.