KMPlayer+expressivo


(fan77) #1

Czy KMPlayer obsługuje lektora expressivo? Jeśli tak to jak można to ustawić.