Kobieca prośba o łopatologiczną pomoc w usunięciu trojana!:)

Błagam pomóżcie, bo nie wiem co robić, a niestety w sprawach komputerowych nie mogę się poszczycić wielkimi umiejętnościami! ![-o<

Komp muli mi niesamowicie choć zużycie procesora np. 3%, strony ładują się kilka minut, zawieszają, w ogóle komp się zawiesza + Zablokowało mi dysk C:, jak próbuję wejść przez ‘mój komputer’( ale przez ‘eksploruj’ jakoś daje radę).

Mam AVG dla ochrony kompa, ale jak widać zawiódł…ściągnęłam Spyware Doctor który wykrył mi trojana… za usunięcie musiałabym mieć płatną wersję :frowning:

Poniżej wynik pracy hijackthis…tyle że niestety nie wiem co dalej, które pliki wywalić.

Jeśli komuś nie sprawi to kłopotu, proszę o małe"krok po kroku" co mam zrobić żeby oczyścić kompa z tego świństwa. Plissss

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:12:17, on 2009-03-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\DOCUME~1\KJAGOD~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX24.844\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM…\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM…\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM…\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [iSUSScheduler] “C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe” -start

O4 - HKLM…\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\PL\Programs\Registration.exe /title=“CorelDRAW Graphics Suite 12” /date=030606 serial=DR12WRX-0517225-TVK lang=PL

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 2\wcourier.exe

O4 - HKLM…\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [iSTray] “C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU…\Run: [cdoosoft] C:\WINDOWS\system32\olhrwef.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

End of file - 8147 bytes

Krok po kroku…


Aby skutecznie zabrać się do usuwania czegoś złośliwego, należy na początek wyłączyć plik wymiany (zwany też plikiem stroniowania lub pamięcią wirtualną) oraz funkcję “Przywracania systemu”, gdyż tam właśnie żadne programy antywirusowe nie szukają szkodników, które coraz częściej lokując się tam, utrudniają usunięcie. Teraz opiszę jak wyłączyć plik wymiany: kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie “Mój komputer”, z ukazanego menu wybierz “Właściwości”, ukaże się okno, w którym kliknij u góry zakładkę “Zaawansowane”, następnie przycisk “Ustawienia” w polu “Wydajność”. Pokaże się kolejne okno, w kórym kliknij u góry zakładkę “Zaawansowane”, potem na dole przycisk “Zmień”. W kolejnym oknie kliknij ten dysk, na którym zobaczysz, że jest plik wymiany, potem zaznacz opcję “Bez pliku stronicowania” i kliknij znajdujący się obok przycisk “Ustaw”. Teraz pozatwierdzaj wszystkie okna klikając na OK. Zanim uruchomisz ponownie komputer, wyłącz jeszcze funkcję “Przywracanie systemu”. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie “Mój komputer”, z ukazanego menu wybierz “Właściwości”, ukaże się okno, w którym kliknij u góry zakładkę “Przywracanie systemu” i wtedy zaznacz opcję “Wyłącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach”. Pozatwierdzaj wszystkie okna klikając OK.

Teraz (lub po ponownym uruchomieniu komputera) odinstaluj program “Spyware Doctor”. Jest to dosyć wolny w działaniu program, zwłaszcza, gdy użytkownik ma (a Ty prawie na pewno masz) ogromne ilości tymczasowych plików internetowych. Ten program potrafi “zmulić” komputer.

Uruchom ponownie komputer.


Podczas uruchamiania komputera wciśnij klawisz F8, aby komputer uruchomił się w trybie awaryjnym. Jeśli podczas uruchamiania w trybie awaryjnym masz możliwość wyboru konta użytkownika, to wybierz konto o nazwie “Administrator”. Gdy system uruchomi się już w trybie awaryjnym, usuniesz opisane niżej pliki i foldery. Najlepiej najpierw włączyć wyświetlanie ukrytych plików i folderów (to już chyba wiesz jak zrobić).

Na dysku C wejdź do poniższych folderów i wszystko z nich pousuwaj:

(XXXX oznacza Twoją nazwę konta)

C:\Documents and Settings\XXXX\Ustawienia lokalne\Temp

C:\Documents and Settings\XXXX\Ustawienia lokalne\Temporary internet files

C:\Windows\Temp

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Temp

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Temporary internet files

Usuwanie zawartości tych folderów może trochę potrwać, w zależności od ilości śmieci. Jeśli usuwanie niektórych plików będzie powodowało błąd, to pomiń je i pousuwaj resztę. Po usunięciu uruchom ponownie komputer.


Pobierz z internetu darmowy przez 30 dni program “Trojan Remover”, znakomity usuwacz trojanów i innych złośliwych śmieci:

http://www.simplysup.com/tremover/download.html

Zainstaluj ten program i przeskanuj nim komputer.

Dodatkowo przeskanuj cały dysk programem antywirusowym.

Na koniec możesz pobrać z internetu i zainstalować dobry automatyczny usuwacz śmieci: cCleaner:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … r+2.06.567

Mam nadzieję, że pomogło :slight_smile:

Pozdrawiam.

Jak nie pomogą rady UMX, ściągnij Combofix z tej strony (są trzy pliki, obojętne który wybierzesz)

http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642

Uruchom program (jednocześnie wyłącz antywirusa i firewalla), wygenerowany log (cały) wklejasz na www.wklejto.pl lub www.wklej.org a poście dajesz do niego link. Problem z wejściem do dysków - pobierz Flash Disinfector…

http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry369724

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN

przede wszystkim masz dwa antyvirusy(avg i mks) a to prowadzi do kłopotów , kupę oprogramowania uruchamiającego się z systemem typu adobe czy nero filter czeck cyber link albo java jre5? to wszystko siedzi w pamięci operacyjnej i zamula do tego trojana to po odinstalowaniu mks i avg zainstaluj najnowszą wersję avasta i po darmowej rejestracji wersji home domowej przeskanuj system potem najlepszy byłby spybot&destroy tylko trzeba go uaktualnić po zainstalowaniu co jest proste bo po polsku pozdrawiam

Wszystko to bardzo dobre, ale mam wrażenie, że za skomplikowane dla Ciebie.

Spróbuj zacząć od wyczyszczenia rejestru. Tam zwykle jest bardzo dużo śmieci.

Najprostrzym i przyjaznym programem do tego będzie “Easy Cleaner”. Program

ten ma dużo przydatnych opcji - warto się z nimi zaprzyjaźnić.

Podręczym programem do usuwania niepotrzebnych już plików jest “Disk Cleaner”.

Na szybkość pracy komputera wpływa też poziom defragmentacji dysku. Powinno się

go porzadkować przynajmniej raz na miesiąc, a wiekszość pytanych o to osób robi

duuuuże oczy. Windowsowy jest raczej kiepski dobre i szybkie są płatne.

Polecam niezły “UltraDefrag”.

Na koniec warto sprawdzić co takiego komputer uruchamia podczas startu i usunąć co

tylko jest niepotrzebne. Wiekszość tego “badziewia” uruchamianego podczas startu

można uruchomić ręcznie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Do tego jest bardzo przydatny “Light StartUp”.

Powodzenia.

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix ( u dołu strony w linku ) przeskanuj system i daj log na forum

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj tylko linka

Baaaaaardzo Wam dziękuję,

  • Szczególnie UMX , za szczegółowe “krok po kroku” :slight_smile: (zastosowałam się do każdego punktu)… Wszystkie Wasze uwagi zanotowałam, Combofixa ściagnęłam, aaaa to nie jest to samo co HijackThis…czy się mylę?!..

CCleaner już miałam wcześniej na dysku i co jakiś czas wywalał mi brudy z kompa :wink:

  • Spandaupol - HJT zrobiłam ‘system scan only’ i wkleiłam do powyższego posta…teoretycznie wiedziałam, że powinno się zrobić Fix checked, ale poszperałam w necie i się naczytałam, że można wazne pliki wywalić, dlatego nim to zrobiłam chciałam żeby ktoś to zweryfikował ;)…jeśli się mylę i mam wklejać loga daj proszę znać na forum…

  • pozbyłam się starego antywirusa i teraz mam Avasta…

KOMP DZIAŁA i to najważniejsze…bo wczoraj ledwo posta mogłam napisać ;)…do uwag jobis’a zastosuje się jak tyć odetchnę :slight_smile:

Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za odpowiedź i zaangażowanie!

Pozdrawiam serdecznie

Lonicera :slight_smile:

lonicera ,

OK matio91,

oto link : http://www.wklejto.pl/28694

:wink:

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj tych programów

Wklej do notatnika:

File::

C:\autorun.inf.vir

C:\tyktjfww.exe

E:\tyktjfww.exe


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000000

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000000

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\E]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{cd1cfeb1-086c-11db-b92a-0015f2886ebe}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{e699c10c-a30a-11da-adb9-0015f28879dc}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{eb1f96bc-077a-11de-bc10-bf289a3653cc}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link

Nistety moi drodzy rozalił mi się komp kompletnie…zrobiłam jak pisaliście…było ok…kilka min temu włączam kompa i pojawia mi się komunikat :

Przepraszamy system windows nie został pomyślnie uruchomiony. może to yc spowodowane ostatnią zmianą sprzętu lub oprogramowania.

Jeżeli komputer przestał reagować, nieoczekiwanie został uruchomiony ponownie lub wyłczony automatycznie w celu ochrony plików i folderów, wybierz opcje ostatnia dobra konfiguracja, aby przywrócić ostatnie działające ustawienia.

Jeżeli poprzednia próba uruchomienia została przerwana na skutek awarii zasilania lub naciśniecia przycisku zasilania lub resetowania, lub jeżeli nie wiesz co spowodowało problem, wybierz opcje uruchom windows normalnie.

Tryb awaryjny

Tryb awaryjny z obsługą sieci

Tryb awaryjny z wierszem polecenia

Ostatna znana dobra konfiguracja

Uruchom system windows normalnie

  • wybierałam każdą opcję po kolei, niby zaskakiwał pojawiał sie opis Windows XP po czym wracał znowu do strony z komunikatem, odlicza 30 sekund i tak w kółko, zresetowałam i nic…i szczerze mówiąc nie wiem co robić !!

Wejdź do konsoli odzyskiwania (jak ją uruchomić jest tutaj: konsola odzyskiwania XP).

Aby uruchomić komputer z płyty wejdź do Biosu i w Advanced Bios Features zmień First Boot Device na CD/DVD.

Wpisz MAP ARC

zapamiętaj pod, którą literą jest napęd CD (oznaczymy go jako X);

Wpisz:

expand X:\i386\kernel32.dl_ C:\WINDOWS\System32\

a jak nie działa

expand X:\i386\kernel32.dl_ C:\WINDOWS\System32\kernel32.dll

x-cdrom, c- dysk systemowy

Zauważ, że po expand i przed C:\windows… jest spacja

expandX:\i386\kernel32.dl_C:\WINDOWS\System32\

Wpisz exit i zrestartuj komputer.

Jak nie działa, wpisz jeszcze

expand X:\i386\winlogon.ex_ C:\Windows\sytem32\

del C:\windows\system32\userinit.exe

del C:\windows\system32\dllcache\userinit.exe

expand X:\i386\userinit.ex_ C:\Windows\system32\

expand X:\i386\explorer.ex_ C:\windows\

Jeżeli jeszcze Masz pliki przywracania systemu, wykonaj punkt 4: Przywracanie systemu Windows.

Możesz też zrobić tzw. instalację nakładkową (bez utraty danych) Windowsa.

Instrukcja

http://www.searchengines.pl/index.php?s … 0&p=109540

obawiam się że to już zbyt wysoka szkoła jazdy jak dla mnie :(…ale dzięki

lonicera, to nie jest trudne.

Jeśli chodzi o instalację nakładkową to wkładasz płytę Windowsa i uruchamiasz bootowanie z płyty wg poniższego linku (ostatni post Dr.Cyc)

viewtopic.php?f=16&t=317244

Postępujesz zgodnie ze wskazówkami instalatora. Pojawi się pierwszy komunikat z pytaniem co chcesz zrobić (zainstalować system lub naprawić go z konsoli odzyskiwania) wybierz opcję instalacji. Potem powinna pojawić się informacja o znalezieniu już zainstalowanego systemu i powinno być do wyboru kilka opcji (instalacji świeżej wersji systemu lub jego naprawa), wybierz naprawa, wciskając R. Instalator sam przeprowadzi Cię przez cały proces.