Kod języka VBA


(Adasbimbajs) #1

Jak nadaje się robić kod języka VBA [Visual Basic for Applications}?Proszę o pomoc