Kod na style


(Mynical) #1

jaki jest kod php, że wybiera jaki jest styl w stronie? ale chodzi mi oto, że nie wybiera on pliku stylle.css tylko drugi folder z drugim stylem i stroną.


(Airborn) #2

To zależy od organizacji strony. Ja np. korzystam z klasy szablonów która nazwę szablonu i jego folder przyjmuje jako podstawowe argumenty przy tworzeniu klasy. Informacje o domyślnym szablonie można przechowywać np w cookies, albo w bazie danych jako wybór każdego z użytkowników + jakiś widok domyślny.