Kodowanie MD5 w systemie rejestracji


(Qazwer8) #1

(kubut) #2

w pliku rejestracyjnym szyfrujesz hasło przed wysłaniem do bazy

md5($_POST['haslo']);

a w pliku logowania szyfrujesz to co wpisał user i porównujesz z hasłem wyciągniętym z bazy danych, składniowo podobnie jak powyżej.