Kodowanie Website x5

witam, dziś stworzyłem stronę tym programem i tekst na tej stronie wyświetla się bez ł ę itp. czy jest jakiś sposób aby temu zaradzić,

moje drugie pytanie dotyczy eksportu na serwer strony www, jeżeli wprowadzam drobne poprawki lub aktualizacje na stronie głównej to jak zrobić za pomocą Website x5 aby eksportować tylko tą jedną podstronę, tak żeby podstrony ze zdjęciami zostały w spokoju, ponieważ eksportowanie tych samych plików kolejny raz jest uciążliwe i czasochłonne

Kod zródłowy proszę :slight_smile:

Pierwsza Strona Internetowa

Strona Glówna

Tatry

Pierwszy projekt

|

Informacje ogólne:

Tatry , najwy¿sza grupa górska w Karpatach (Karpaty Zachodnie), w Polsce i S³owacji; d³. 57 km w linii prostej, ok. 75 km wzd³u¿ g³. grzbietu; szer. do 19 km; najwy¿szy szczyt Gierlach (2655 m); m³ode góry fa³dowe, zbud. z paleozoicznego trzonu krystal. oraz mezozoicznych i trzeciorzêdowych serii osadowych; dziel¹ siê na Tatry Zachodnie (Bystra, 2248 m), Tatry Wysokie i Tatry Bielskie (Hawrañ, 2152 m); rzeŸba o cechach alp. (zlodowacenie plejstoceñskie); rozwiniêta rzeŸba krasowa (jaskinie — g³. w Tatrach Zachodnich); najwiêksze doliny: Cicha, Bia³ki, Suchej Wody, Koprowa, Chocho³owska, Koœcieliska; jeziora (ok. 120), najwiêksze — Morskie Oko; piêtra klim.-roœlinne; wiatry halne; alpinizm (tak¿e podziemny), turystyka; sporty zimowe; g³. oœr.: Zakopane, Stary Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro, Tatrzañska £omnica; objête ochron¹ w parkach nar. (w Polsce i S³owacji); miêdzynar. rezerwat biosfery.

|

|

Tatry - S³owacja

|

|

Widok na Tatry podczas Zachodu S³oñca

|

|

C:\Documents and Settings\Krzysztof\Pulpit\900px-DSCF6584_kopia.jpg

Error -1

|

|

Widok na Tatry z okolic Nowego Targu

|

|

|

|

|

Zmień kodowanie znaków:

na

i popraw wszystkie miejsca gdzie powinny być polskie znaki… Można też zastosować kodowanie UTF-8

ale też należy poprawić znaczki tam gdzie powinny być polskie znaki… :slight_smile:

dzięki

a masz jeszcze lekarstwo na 2 problem?