Kodowanie zaokrągleń

W CSS jako tło. Innego sposobu nie ma (img src byłoby tu użyte niesemantycznie, tzn. niezgodnie z przeznaczeniem).

Są sposoby na łuki np: border-radius w css albo canvas. Jedyny problem w tym, że i jedno i drugie chyba nie jest obsługiwane we wszystkich przeglądarkach. Poza tym w canvas można uzyskać przejście koloru i jak by się uprzeć to cała stronę można w tym robić:D

Tyle że border-radius to CSS3, którego nie wszystkie przeglądarki obsługują.

Szablon trzeba podzielić (pociąć) na DIV-y. Tam gdzie taki sam wzór się powtarza przez całą wysokość/szerokość strony można jako tło dać wąski poziomy/pionowy pasek i w CSS ustawić powtarzanie, wtedy strona będzie mieć mniejszą objętość.

float i position to 2 różne rzeczy i służą do czego innego.