Kody do maxa 2


(Kubust1) #1

czy ktoś wie jak sie wpisuje kody do maxa 2


(Bunio) #2

czyli bierzesz prawym p. myszy na maxpayne.exe/właściwości/skrót/obiekt docelowy i w jego linijce na końcu po " wpisz -developer

koniecznie przed -developer musi być spacja i naciskasz Zastosuj


(Lord Yabol) #3

Jemu chodziło chyba o grę M.A.X. 2.

Była w 2000 roku jako dodatek do CDA.

All campaigns

Note: This procedure involves editing a game file; create a backup copy of the file before proceeding. Using a text editor, edit the “max2.ini” file in the game directory. Add the following lines and begin a game:

current_campaign_1_mission=1

current_campaign_mission=49

last_campaign_played=49

Cheat Codes

While playing a game, enter one of the following codes, including the bracket characters:

Cheat Code Result

[maxspy] View all enemies and animals

[maxstorage] Maximum raw materials

[maxsuper] Max out highlighted unit

[maxsurvey] View all deposits


(Bunio) #4

hmmmm… nie pomyślałem :roll:

mógł napisać nazwę gry jak ty , Lord Yabol :smiley: